دانلود رایگان مقاله اقتصاد مدیریتی در بنگاه های اقتصادی

نظرات 1

دانلود پروژه شماره 1003: مقاله رایگان اقتصاد مدیریتی در بنگاه های اقتصادی

بخش اول نظرية مطلوبيت و رجحان
بخش دوم نظرية جديد كردار مصرف كننده
بخش سوم عنوان هايي درباره تقاضاي مصرف كننده
بخش چهارم  مشخصات تقاضاي بازار
بخش پنجم
بخش ششم  تقاضاي بازار براي تصميم گيري
بخش هفتم  روابط قيمت ، درآمد كل و درآمد نهايي
بخش هشتم 
بخش نهم  تخمين تابع تقاضا
بخش دهم  مشكلات تقاضاي شركت مربوطه
 بخش يازدهم نتيجه گيري
 بخش دوازدهم فهرست منابع


نظرية مطلوبيت و رجحان
مقدمه: وظيفه اي كه در پيش روي هر خانوار قرار دارد ، اين است كه درآمد پولي محدود خود را طوري صرف نمايد كه به بالاترين سطح ارضاي اقتصادي زندگيش برسد. كوشش آگاهانه اي بمنظور حداكثر كردن رضايت از طريق صرف درآمد پولي محدود مصرف كننده وجود دارد كه تعيين كنندة تقاضاي شخصي مصرف كننده براي كالاها و خدمات مختلف است.
بمنظور بدست آوردن تابع تقاضا و منحني هاي بي تفاوتي فقط احتياج به فرض هاي زير است:
الف) مصرف كننده از وجود بعضي كالاها و خدمات آگاهي دارد
ب ) نسبت به كالاها و خدمات واكنش نشان مي دهد، يعني بطور مثال بعضي كالا ها به ساير كالاها ترجيح مي دهد
ج ) داراي مقداري درآمد پولي است تا بتواند اين واكنشها را در بازار نشان دهد
    


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 21993
     
print

دانلود رایگان مقاله تغییرات بهره بانکی

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 1002: مقاله رایگان تغییرات بهره بانکی و تاثیر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران

يكي از مهمترين مطالبي كه مي توان در باره پول گفت اين است كه پول ارزش زماني دارد و قيمت آن را بهره تعيين مي كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنيم بهتر است تفاوت بين بهره و سود را بدانيم :
سود ما به التفاوت درآمد از هزينه است . به عنوان مثال بابت توليد كالايي هزينه مي كنيد و سپس آن هزينه را از درآمد فروش كالا كم مي كنيد و آن چه مي ماند سود است .
در حالي كه بهره عبارت است از وام دادن يا قرض دادن پول با شرط دريافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نيست كه كم يا زياد باشد ، اين بهره است . بهره يكي از اجزاء هزينه است و با سود فرق دارد ، سود ناشي از يك فعاليت اقتصادي و ما به التفاوت در آمد و هزينه است .
پس بهتر است وقتي صحبت از كاهش نرخ سود بانكي مي كنيم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنيم .
براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره بايد متناسب با نرخ تورم يا همان افزايش شاخص قيمت ها باشد ، اما چه عواملي باعث ايجاد تورم يا افزايش شاخص قيمت ها مي شود .
علل تورم را مي توان به دلايل ذيل بر شمرد :
الف – تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل كه خود به دو دليل ممكن است در جامعه اي بوجود آيد :
الف – 1 تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل واقعي
الف – 2 تورم ناشي از فشارتقاضا به دليل افزايش عرضه پول
ب - تورم ناشي از افزايش هزينه ها
ج – تورم بخشي
 تورم ساختاري يا نهادي


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 692
     
print

دانلود رایگان مقاله اساس نامه بورس اوراق بها دار

نظرات 0


دانلود پروژه شماره 1001: مقاله رایگان اساس نامه بورس اوراق بها دار


قسمت اول: نام، مدت، نشانى و موضوع

 

ماده 1. براساس قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، كه از اين به بعد "قانون بورس" ناميده ميشود، سازمانى به نام "سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران" تأسيس و طبق مقررات اين اساس‌نامه اداره ميشود.

 

ماده 2. سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، كه از اين به بعد "سازمان" ناميده ميشود، مؤسسه‌اى است غيرتجارى و غيرانتفاعى كه داراى شخصيت حقوقى است و براى مدت نامحدود تأسيس ميگردد .

 

ماده 3. مركز سازمان در تهران است.

 

 


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 572
     
print