X
دانلود رایگان مقاله در وبسایت فنی مهندسی ایران پروژه Iran Project

دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی متلب MATLAB

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 196: آشنایی با زبان برنامه نویسی متلب
این مقاله 142 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی کوبول cobol

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 195: آشنایی با زبان برنامه نویسی کوبولاین مقاله 61 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی الگول Algol

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 194: آشنایی با زبان برنامه نویسی الگولاین مقاله 16 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی ایکس ام ال XML

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 193: آشنایی با زبان برنامه نویسی  ایکس ام الاین مقاله 39 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی اسمالتاک smalltalk

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 192: آشنایی با زبان برنامه نویسی اسمالتاک

این مقاله 19 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.


ادامه مطلب ...

دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی پست اسکریپت Postscript

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 191: آشنایی با زبان برنامه پست اسکریپت PS


این مقاله 53 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...