X
دانلود رایگان مقاله در وبسایت فنی مهندسی ایران پروژه Iran Project

دانلود پروژه تولید پراکنده انرژی(ناقص)

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 206: تولید پراکنده انرژیاین مقاله 106 صفحه به زبان فارسی ، و با فرمت ورد  میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود پروژه ماشین الکتریکی جریان یکسو(ناقص)

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 205: ماشین الکتریکی جریان یکسواین مقاله 173 صفحه به زبان فارسی ، و با فرمت ورد  میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود پروژه بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت(ناقص)

نظرات 0


دانلود پروژه شماره 204: بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرتاین مقاله به زبان فارسی و  110 صفحه با فرمت ورد و 44 صفحه با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود پروژه بررسی و عملکرد نیروگاه زمین گرمایی(ناقص)

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 203: بررسی و عملکرد نیروگاه زمین گرمایی (ژئوترمال)این مقاله 75 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود پروژه نیروگاه های تولید پراکنده(ناقص)

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 202: نیروگاه های تولید پراکنده(نیروگاه خورشیدی)این مقاله 90 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود پروژه ژنراتور القايي(آسنکرون)(ناقص)

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 201: اتصال کوتاه ژنراتور القاییاین مقاله 122 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

ادامه مطلب ...