دانلود پروژه شماره 224: محاسبات و طراحی یک مکانیزم چرخ دندانه و چرخ تسمه با موتور الکتریکی با قدرت hp25
این مقاله 54 صفحه به زبان فارسی  ، با فرمت ورد میباشد.

فهرست مطالب پروژه


فصل اول: مقدمه
مقدمه
فصل دوم: طراحی تسمه
- 1 2محاسبات طراحی تسمه
2 - 2 محاسبه تعداد و تسمه
2 - 3 محاسبه گشتاور و تواى موتور .
2 - 4 محاسبه گشتاور و تواى چرخدنده ها
2 - 5 جنس چرخدنده ها
فصل سوم- محاسبه چرخدنده های 2 و 1
 3 - 1  محاسبه زوایا
3 - 2  محاسبه تنش خوشی دندانه
3 - 3  محاسبه مدول
  3 - 3 - 1 محاسبه مدول خمشی .
 3 - 3 - 2   محاسبه مدول خستگی .
3 - 4  تحلیل نیرو در چرخ دنده های 2 و1
فصل چهارم- محاسبه چرخدنده هلیکال 4و3
     4-1 استحکام خستگی
     4-2 مدول خمشی
     4-3 مدول خستگی
     4-4 چک ضرایب ایمنی
     4-5 نتایج بدست آمده
    4-6 تحلیل نیروها
فصل پنجم- محاسبه چرخدنده های 5و6 (نتیجه گیری)
     5-1 محاسبه مدول با استفاده از فاصله مراکز
     5-2 محاسبه مدول خمشی
     5-3 محاسبه مدول خستگی
     5-4 نتایج
   منابع

نمونه متن پروژه

1-1  مقدمه      
تسمه های شیاری می توانند جایگزین انواع تسمه های سنتی رایج شده که بطور قابل ملاحظه ای هزینه های عملیاتی را کاهش می دهند. مشخصه دیگر تسمه های شیاری, عملکرد سبک و بدون لرزش آنها و عمر طولانی شان است. ارتفاع کوتاه این نوع تسمه باعث انعطاف پذیری بیشتر گشته و امکان استفاده در کارکردهای پر پیچ و خم را به آنها میدهد.
استانداردها
ROFLEX Multi-rib belts
:
DIN 7867, ASAE S 221.4, ISO 9982, RMA/MPTA IP-26

فولیها

DIN 7867, ASEA S 221.4, ISO 9982, RMA/MPTA IP-26

کاربرد

تسمه های V اسپشیال دنده ای نسل جدیدی از تسمه های اسپشیال V شکل هستند. این تسمه ها به خصوص در کاربریهای صنعتی با سرعتهای بالا, کاربردهای گسترده ای دارند. مزیت کلی این نسل جدید تسمه نسبت به تسمه های روکش دار اسپشیال که شامل مقرون به صرفه بودن, انتقال بهتر نیرو و دوام بهتر است, تحولی سریع را در عملکرد تسمه ایجاد کرد.
استانداردها
ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA, IP-22  و غیره.

فولیها:

ISO 4183, BS 3790, DIN 2211/1, RMA/MPTA, IP-22 و غیره

محاسبۀ تعداد تسمه :

1400rpm براّي Htab = 12.68
 k1=0.79
  k2 = 0.9
  H d = k1k2Ht a b = 0.79
تعدادتسمهN= =   = 4.4 محاسبه گشتاور و توان موتور:

PM = 25hp=25   745.7=18642.5w
 PM  = 18.6425kw
nm = 1400 RPM,NM =   = 
نسبت دنده ها :
N =     NP =                                  N4B=

     NG6 =     محاسبه گشتاور و توان چرخدنده ها :                                                                                    
Pp1 = PM                                    Tp1 =    = 
Hp1= nm                                      T p 2  = N p 
Hp2 = 
h 1= hp2                                      h 1 = 48.87 ,     T1=TP2      T1=381.465
n 2= 
 
 
 http://s5.picofile.com/file/8160218934/00Download.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 


برچست ها : ,