مقالات زیر مربوط به رشته های

برق

میباشندشماره سفارش  : 108عنوان پایان نامه  : شکست الکتریکی عایق های گازی


به زبان : فارسی

فرمت :( Word (doc

.
حجم فایل :   6.21 MB

تعداد صفحه : 131


قیمت :  38,000 تومان


- همراه با اشکال و نمودارهای مربوطه
برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید


فهرست مطالب:


فصل اول:مقدمه ای برمسائل عایق های الکتریکی و فشار قوی................. 4

1-1- مقدمه....................................................................................................................... 4                                                                          
1-2- ویژگی الکتریکی و خواص فیزیکی و شیمیایی موادعایقی............................ 5                
  1-2-1- رفتار مکانیکی ماده عایقی............................................................................                                                
  1-2-2- رفتار گرمایی ماده عایقی.............................................................................. 6                                              
  1-2-3- رفتار شیمیایی................................................................................................                                                              
  1-2-4- خصوصیات الکتریکی......................................................................................7                                  
  1-2-5- عوامل اقتصادی................................................................................................7

فصل دوم:شکست الکتریکی درعایقهای گازی...................................................                                    

2-1- مقدمه.........................................................................................................................                                                                           
2-2- حرکت ذرات باردار.................................................................................................                                                         
  2-2-1- حرکت ذرات باردار در خلاء.........................................................................                                           
  2-2-2- یونیزاسیون و تحریک ...................................................................................                                                  
  2-2-3- راه های مختلف یونیزه شدن گاز................................................................                                         
  2-2-3-1- یونیزاسیون حرارتی..................................................................................                                                    
  2-2-3-2- یونیزاسیون در اثر نور...............................................................................                                               
  2-2-3-3- یونیزاسیون در اثر برخورد یا ضربه........................................................                              
  2-2-3-4- خروج الکترون از هادی...........................................................................                                             
  2-2-3-5- خروج الکترون از هادی به کمک میدان الکتریکی.............................               
  2-2-3-6- خروج الکترون از هادی در اثر برخورد یون های سریع به هادی....
  2-2-3-7- یونیزاسیون ملکول گاز در اثر برخورد با یون.......................................                     
2-3- شکل های مختلف تخلیه الکتریکی در گازها...................................................                              
   2-3-1- تخلیه روشن...................................................................................................                                                              
   2-3-2- تخلیه نسلی....................................................................................................                                                                
   2-3-3- میدانهای غیر یکنواخت-تخلیه جزئی.......................................................                                   
   2-3-4- اثر بارهای فضایی .........................................................................................                                                    
   2-3-5- تخلیه جزئی در ولتاژ متناوب......................................................................                                           
   2-3-6- تخلیه جزئی در ولتاژ ضربه و ولتاژ کلید زنی..........................................                         
   2-3-7- تخلیه لیدر......................................................................................................                                                                  
   2-3-8- تخلیه قوسی...................................................................................................                                                                
   2-3-9- تخلیه سطحی................................................................................................                                                             
   2-3-10- تخلیه خزنده................................................................................................                                                             
   2-3-11- برق آسمان(صاعقه)....................................................................................                                                   
      2-3-11-1- شکل گرفتن صاعقه ........................................................................                                             
2-4- تاخیر در شکست الکتریکی..................................................................................                                                    
   2-4-1- احتمال شکست در ولتاژهای ضربه...........................................................                                     
   2-4-2- اثر ناهمواری سطح الکترودها در ولتاژ شکست......................................                       
2-5- ولتاژ شکست در مخلوط گازها............................................................................

فصل سوم:مقاله .............................................................................................................

3-1- استقامت الكتريكي گازهاي مختلف در GIS..................................................
3-2- تأثيرسطوح ناهمواروپوشش روي ولتاژشكست الكتريكي ضربه در 6 SF...


متن نمونه


2-2-1- حركت ذرات باردار در خلاء
اگر فشار گاز در نتيجه تعداد مولكولها يا اتم هاي گاز در يك ظرف بسيار كم باشد به طوري كه تعداد بسيار كمي از يونها يا الكترون ها در ابعاد محدود ظرف به مولكولهاي ظرف برخورد كنند ، مي توان از خلاء صحبت كرد . در چنين محيطي و در ميدان الكتريكي ، ذرات باردار با شتابي متناسب با شدت ميدان الكتريكي حركت مي نمايند . در اين حالت البته ذرات باردار بايستي از الكترود ها خارج شوند. سرعت ذرات باردار پس از خروج ازالكترود در ميدان الكتريكي حركتي شتابدار و طبعاً متغير بوده و معمولاً افزايش مي يابد تا هنگامي كه به ذره باردار ديگر و يا به جداره ظرف برخورد كنند .
در خلاء يون هنگامي به وجود مي آيد كه الكترودها به صورت بخار درآيند . اين مسئله براي كليدهاي فشار قوي كه در خلاء كار مي كنند ، پيش مي آيد . لحظه اي كه دو كنتاكت كليد از يكديگر جدا مي شوند ، در سطح كوچكي با يكديگر در تماس مي باشند و جريان از اين سطح كوچك عبور مينمايند وباعث ذوب و تبخير الكترود مي شود. اين بخار بر روي سطح جداره ها مي نشيند . براي نشاندن يك سطح نازك از فلز بروي يك ورقه مانند شيشه و امثال آن نيز مي توان فلز را در خلاء مثلاً با قوس الكتريكي به صورت بخار در آورد . بديهي است ايجاد يون در خلاء همراه با خورده شدن الكترودها مي باشد .


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

برچست ها : ,,,,