مقاله درباره كامپوزيت

نظرات 2


شماره سفارش  : 68

پایان نامه :كامپوزيت ها در صنعت برق


تعداد صفحه : 45

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc

قیمت : 15,000 تومان


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 1474
     
print

پایان نامه درمورد ديسپاچينگ DISPATCHING اتاق کنترل

نظرات 0

شماره سفارش  : 66

پایان نامه :
ديسپاچينگ


تعداد صفحه : 55

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc

قیمت : 16,000 تومان


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 862
     
print

نیروگاه ها

نظرات 0

شماره سفارش  : 137

پایان نامه : نيروگاه حرارتي تبريز
 

تعداد صفحه : 29

به زبان : فارسی


فرمت : ورد ( Word (doc

قیمت : 9,000 تومان


شماره سفارش  : 116

پایان نامه : مدلسازی و شبیه سازی نیروگاههای تلمبه ذخیره ای

تعداد صفحه : 153

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc

قیمت : 44,000 تومان

شماره سفارش  : 103

پایان نامه : مقايسه فني و اقتصادی سيستم های تحريک در نيروگاه ها

تعداد صفحه : 181

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc

قیمت : 50,000 تومان

شماره سفارش  : 61

پروژه : تحليل و ارزيابي غير پايدار، نيروگاه خورشيدي، KW  250 شيراز در طول سال
تعداد صفحه : 21

به زبان : فارسی
  

فرمت : پاورپوینت ppt

قیمت : 10,000 تومان

شماره سفارش  : 67

پایان نامه :
نیروگاه بادی

تعداد صفحه : 54

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc

قیمت : 16,000 تومان

شماره سفارش  : 62

پایان نامه :
تغذیه داخلی واحدهای بخار نیروگاه سيكل تركيبي فارستعداد صفحه : 110

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc

قیمت : 30,000 تومانشماره سفارش  : 63

پایان نامه :
نیروگاه هسته ایتعداد صفحه : 55

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc

قیمت : 16,000 تومان


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 2455
     
print

سیستم های فورماتیک 4Matic

نظرات 0

سیستم فورماتیک چیست؟!

در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 370
     
print

Supercapacitor چیست؟

نظرات 0

Supercapacitor  چیست؟

در ادامه مطلب


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 261
     
print