نحوه ی عیب یابی سیستمهای انژکتوری با دستگاه دیاگ- سوخت رسانی نیمه انژکتوری

نظرات 0

مقالات زیر مربوط به رشته های

خودرو

میباشند

 

شماره سفارش  : 164

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  : نحوه ی عیب یابی سیستمهای انژکتوری با دستگاه دیاگ


به زبان : فارسی


فرمت :  ورد ( Word (doc
.
حجم فایل :   4.6 MB

تعداد صفحات : 51قیمت :  15,000 تومان
برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید
فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول
دستگاه دياگ
راهنماي عيب يابي با د ستگاه د ياگ:
مشاهده ي کد هاي خطا
-خطا هاي دائمي PERMENENT
خطا هاي لحظه ايINTERMITENT
تست عملگر ها يا فعال کردن عملگرها
تنظيم سوخت

فصل دوم
 واحد کنترل الکترونيک موتور ECUو سنسورها
ECU
 سنسور دور موتورEngin Speed Sensor      
روشهاي عيب يابي
تست اهمي:
تست ولتاژي
 سنسور ميل سوپا پCamshaft Sensor     
روش عيب يابي
سنسورموقعيت دريچه گاز Throttle Position Sensor
تست اهمي
تست ولتاژ
سنسور ضربه            Knok sensor
سنسور دماي آب Water Temprature Sensor
سنسور اکسيژنOxygen Sensor
سنسور سرعت خودرو Vehicle Speed Sensor
تست ولتاژ
رله دوبل Double Relay
چراغ اخطارMil Lamp    
پتانسيومتر CO
کوئل دوبل     Double Ignition Coil 
تست اهمي :
شمع   SPARK
تست اهمي
پمپ بنزين  Fuel Pump
تست ولتاژي و اهمي
انژکتورهاInjector 
تست اهمي
سنسور دماي هواي ورودي Manifould Air Temperetur
سنسور فشار هواي ورودي MONIFOULD AIR PRESSURE
تست ولتاژي
نمونه متن


  نحوه ي عيب يابي سيستمهاي انژکتوري با دستگاه دياگ

 2-خطا های لحظه ایINTERMITENT
به خطا هایی گفته می شود که در اثر قطع ارتباط قطعه با ECU در مدت بسیــــار
کوتاهـی یا کسری از ثانیه به علت شل بودن سو کت قــــطعه یا در اثر تکان شــدید خودرو و قطعی موقت سیگنال یا نارسایی آنی در ساختار داخلی قطعه بوجود می- آید.
این خطا ها با پاک کردن کد خطا ها از ECU پاک می شوند.
بعضی قطعات در سیستم انژکتوری هستند که در صورت خرابی یا قطع ارتباط با ECU خطایی در حافظه موقت از آنها ثبـــت نمی شود وECU قادر به تـــشخیص عـــیوب آنها نیست مثل سنــــسور دور موتور، پمپ بنزین ،سوئیــــچ اینرسـی و... 
خطاهای لحــــظه ای (I) به کاربر هشـــدار میدهد که قطعاتی که به علت شل بودن ،سولـفاته شدن و... غیره دچار عیب زود گذر شده اند ممـــکن است در آینده دچــار عیب کلی شوند.
هر گاه دستگاه خطـای را به صورت (P ) نمایش داد ،ابتدا اتــصالات سوکت قطعه مذکور را از لحاظ سلامت ،محکم بودن و سولفــاته نبودن بررسـی می کنیم . سپس کد خطا را پاک می کنــــیم ،دوباره به سراغ منوی کد خطا ها می رویــم ،اگر خطا مجددا ظاهر شد وارد منوی پارامتر ها می شویم و مقادیر آن را با مقادیر استاندارد مقایسه می کنیم . اگر مطابق استاندارد نبود ،تست اهمی و ولتاژی انجام می دهیم و در صورت اطمینان از خرابی قطعـــه آن را عوض می کنیم.
 د رخودرو پراید قدیم مدل کیا (زیمنس سری اول) قابــلیت پاک کردن کد خطا ها از حافظه ی ECU از طریق دســـتگاه دیاگ وجود ندارد . در این مـدل برای پاک کردن کـــد خطـــا باید به مدت 15 ثانیه سر باتری را برداریم ،تا باعث پاک شدن حافظه موقـت ECU و در نتیجه پاک شدن خطا می شود.


تست عملگر ها یا فعال کردن عملگرها
با وارد شدن به منوی تست عملگر ها عبارت های زیر نشان داده می شود :
F1:کنترل پمپ بنزین       F1:Fuel Pump Control                                    F2:کنترل انژکتور سیلندر 1  F2:Injection 1                                         F3:کنترل انژکتور سیلندر 2        F3:Injection 2                                   
F4:کنترل انژکتور سیلندر 3      F4:Injection 3                                        F5:کنترل انژکتور سیلندر 4         F5:Injection 4                                   F6:کنترل رله کوکر        F6:Air Condition Relay                                 F7:کنترل استپرموتور دور آرام F7:Idle Regulation Stepper Motor     F8:کویل 4/1  F8:Coil 1/4                                                                 F9:کویل 3/ 2         F9:Coil 2/3                                                        F10:رله فن             F10:Fan Relay                                                   F11:کنترل دریچه محفظه جذب بخار بنزین
F11:Conster Purge Solenoid Control
F12:چراغ خطا                F12:MIL Lamp                                          پس از انتخاب عملگر مورد نظر عبارت "تـست در حال انجام است " را مشــاهده می کنیم و عملگر مورد نظر شروع به کار می کند . از این تست برای عیــب یابی و آگاهی از کار کرد یا عدم کار کرد قطعه می توان استفاده نمود.
خودرو هایی که درآنها ECU توانایی پاشیدن سوخت را  به صورت نیمه ترتیــبی  دارد (انژکتور های 1 و 4 با هم و 2و 3 با هم پاشش می کنند) تست عملــگرها در آنها به صورت تست انژکتور 4/1 و تست انژکتور 3/2 انجام می گیرد.


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید