مقالات زیر مربوط به رشته های

  ساخت و تولید
 
میباشند
 
شماره سفارش  : 149

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  : معرفی فرآيند هيدروفرمينگبه زبان : فارسی


فرمت :  ورد ( Word (doc
.
حجم فایل :   16.9 MB


تعداد صفحه : 143
قیمت :  41,000 تومانبرای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب:
1-1 مقدمه                                                                                                       2
2-1 صنعت هيدروفرمينگ                                                                                    3
3-1 روشهاي هيدروفرمينگ                                                                                   7

فصل دوم:تشريح روشهاي هيدرو فرمينگ
1-2 هيدروفرمينگ لوله                                                                                       9
2-2 فرم دهي هيدرو مكانيكي ورق فلزي                                                                 16
3-2هيدروفرمينگ با ديافراگم لاستيكي                                                                    23
4-2 فرايند كشش عميق هيدرومكانيكي                                                                   25
5-2 هيدروفرمينگ جفت صفحه موازي                                                                   27 6-2 تغيير شكل تركيبي                                                                                      28
7-2 تغيير شكل با انبساط مكانيكي                                                                        30
8-2 فرم دهي تورمي الاستيكي                                                                             31
9-2 هيدروفرمينگ ورق با قالب متحرك                                                                  32
10-2 فرم دهي سيال ضربه زن                                                                              35
11-2 هيدروفرمينگ فشار خارجي                                                                         37
12-2 هيدروفرمينگ لوله انعطاف پذير                                                                     39
13-2 هيدروفرمينگ با فشار مرحله اي                                                                    42

فصل سوم:اصول فرم دهي فلزات در هيدروفرمينگ
1-3 فاكتورهاي اساسي در فرم دهي فلزات                                                               61
2-3 تنش هاي بيشينه و كمينه                                                                               72
3-3 معيارهاي تسليم                                                                                         78
1-3-3 معيار تنش برشي ماكزيمم                                                                          79
2-3-3 معيار ون ميزز                                                                                        83


فصل چهارم:تكنيكهاي هيدروفرمينگ لوله
1-4 هيدروفرمينگ با تغذيه انتهايي                                                                       86
2-4 هيدروفرمينگ با تغديه محوري                                                                      90
3-4 هيدروفرمينگ قطعات داخلي با مقطع متقارن                                                       93

فصل پنجم:خواص مواد در فرآيند هيدروفرمينگ
1-5 بررسي خواص مواد                                                                                  99
2-5 فولادهاي هيدروفرمينگ                                                                             102
1-2-5 فولادهاي پوشش دار                                                                             107
2-2-5 فولادهاي رويينه شده                                                                             107
3-2-5 فولادهاي پراستحكام                                                                              109
4-2-5 فولادهاي ضد خوردگي                                                                          112
3-5 آلياژهاي آلومينيم                                                                                      113
4-5 مقايسه هيدروفرمينگ آلومينيم با فولاد                                                            116

فصل ششم: بررسي خمش در فرآيند هيدرو فرمينگ
1-6 تاثير خمش در فرايند هيدرو فرمينگ                                                               120

فصل هفتم: اصلاح وبرشكاري در فرآيند هيدرو فرمينگ
1-7 عمليات اصلاح و برشكاري                                                                          125
2-7 كنترل طول بلانك                                                                                     127
3-7 اصلاح قالب                                                                                            129

فصل هشتم:
تانك سوخت گازي محصول پروسه هيدروفرمينگ                                                    131نمونه متن4-2 فرايند كشش عميق هيدرومكانيكي
    اين فرايند جهت اصلاح معايب روش هيدروفرمينگ با ديافراگم لاستيكي مي باشد كه باعث افزايش قابليت كشش اين روش مي شود . تفاوت اين روش با پروسه گفته شده در آن است كه غشاء لاستيكي در اين روش وجود نداشته و ورق فلزي در تماس با سيال پرفشار قرار دارد ، به اين ترتيب نيروي تماس ميان ورق و سنبه قابل كنترل خواهد بود .
 
19-2
    در اين روش فشار لازم جهت شكل دهي مي تواند توسط پايين آمدن سنبه در محفظه هيدروليكي و يا توسط يك سيستم هيدروليكي مجزا تامين شود . نسبت كشش از حالت 1/8 در نوع هيدروفرمينگ با ديافراگم لاستيكي در اين حالت به 2/7 افزايش مي يابد .
از سوي ديگر فرايند كشش عميق هيدرومكانيك)هيدروريم)مي تواند باعث بوجود آمدن مقداري نيروي شعاعي در هنگام كشش شود كه اين نيرو باعث جلوگيري از افزايش محدوديت شكل دهي در ورق فلزي مي شود .

در شكل زير روش جديد اجراي اين پروسه را نشان مي دهد كه فشار فزاينده در محفظه ماتريس بار ديگر به سوي ورق گير هدايت مي شود و عملاً با افزايش كورس كاري سنبه و همچنين افزايش فشار در محفظه فوق اين فشار فزاينده برروي ورق گير متمركز مي شود . زيرا كه در انتهاي فرايند كشش عميق به نيروي بيشتر ورق گير احتياج است در اين حالت كرنش به بالاترين حد بر اساس افزايش تنش وارد شده بر روي لبه هاي انتهايي براي افزايش ضخامت مي رسد .

برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نماییدشماره سفارش  : 141

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  : بررسي پارامترهاي مؤثر در فرآيند كشش عميق ورق‌هاي فلزي و عيوب آنهابه زبان : فارسی

فرمت :ورد ( Word (doc
.
حجم فایل :   12.7 MB

تعداد صفحه : 178

- همچنین فایل پاورپوینت ppt این پروژه در 29 صفحه موجود است.

قیمت :  50,000 تومان


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب:فهرست مطالب
فهرست اشکال   
فهرست جداول   
چكيده   

فصل اول: معرفي فرآيندها

1-1مقدمه
1-2 چرخاندن   
1-3  شكل دادن برشي   
1-4 شكل دادن انبساطي   
1-5 كشيدن بوسيله چكش ضربه‌اي   
1-6 شكل دادن به روش انرژي زياد در زمان كم
1-7  كشش عميق   
1-8  كشش عميق با ابزار الاستيكي و محيط مؤثر

فصل دوم :معرفي دستگاهاي مرتبط با كشش

2-1. انواع پرسها
2-2. پرسهاي مكانيكي
2-3. پرسهاي هيدروليكي
2-4 سيستم روانكاري
2-5 انتخاب پرس

فصل سوم :بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند كشش عميق

3-1. فرآيند كشش
3-2- محاسبه قطر بلنك    
3-3.   نسبت كشش   
3-4.  محاسبه‌ي نيرو در فرايند كشش عميق
3-5. حد كشش و عوامل موثر بر آن   
3-6. نمودار حد تغيير شكل در كشش عميق
3-7. سرعت كشش
3-8.  نيروي ورق‌گير
3-9. بيدهاي كشش   
3-10. - كار كشش
3-11. اتوكاري
3-12. خواص ورقهاي فلزي   
3-13. اصطكاك سايش و روانكاري در حين فرآيند كشش

فصل چهارم : بررسي عيوب

4-1 مقدمه   
4-2.  عيوب ناشي از مواد    
4-3.  عيوب ناشي از قالب

فصل پنجم:كشش عميق هيدرو مكانيك

5-1. كشش عميق هيدرو مكانيك    
5-2. كشش عميق هيدرومكانيك فعال    

فصل ششم: بررسي  و مقايسه كشش عميق متداول با فرآيند هيدرومكانيكي

6-1 مقدمه
6-2. تئوري و معادلات حاكم بر فرآيند
6-3. مدل المان محدود هر دو فرآيند كشش عميق متداول و هيدرومك
6-4. بررسي اعتبار نتايج مدلسازي   
6-5. نتايج و بحث       
6-6. نتيجه گيري       

نمونه متن


 

چكيده
كشش عميق از مهمترين فرآيندهاي شكل دادن ورق است كه به طور وسيعي در تغيير شكل ورقهاي فلزي و تبديل آن به ورق‌هاي توخالي به كار مي‌رود. اين فرآيند كاربرد وسيعي در صنايع از جمله صنعت اتومبيل، هواپيما و جنگ‌افزارها دارد. در اين پروژه‌ سعي به آن شده كه ابتدا به معرفي فرآيند و دستگاههاي مربوطه به آن پرداخته شود سپس به بررسي پارامترهاي مهم شركت كننده در فرآيند پرداخته و پس از آن، عوامل ايجاد عيوب را بررسي کرده و درادامه فرآيند كشش عميق هيدرومكانيكي را توصيه نموده ايم. بخش پاياني به بيان مزاياي كشش عميق هيدرومكانيكي و مقايسه آن با فرآيند كشش عميق متداول اختصاص داده شده است كه نتيجه آن چيزي جز كاهش عيوب در فرآيند كشش عميق هيدرومكانيكي نيست.

پرس
براي فرآيند هيدرومكانيك به پرس دوكاره با قاب مستقيم كه با سيستم هيدروليكي هيدرومكانيك و تقويت كننده فشار و سيستم تعويض سريع قالب ارتقا داده شد نياز داريم.


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نماییدشماره سفارش  : 134

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  :

بررسي پارامترهاي مؤثر در فرآيند فرم دهی ورق‌هاي فلزي و عيوب آنها


به زبان : فارسی

فرمت : ورد ( Word (doc
.
حجم فایل :   18.3 MB

تعداد صفحه : 149


قیمت :  44,000 تومان


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه

1-1 ورقهاي فولادي كم كربن   
1-2. ورقهاي فولاد كم كربن بدون عناصر بين نشيني يا فولادهاي IF
1-3. اثر شكل پذيري ناشي از تبديل
1-4. ورقهاي فولادي زنگ نزن
1-5. ورقهاي آلومينيمي
1-6. ورقهاي مسي و برنجي
1-7. تغيير شكل ورقها از آلياژهاي با شبكه كريستالي هگزاگونال فشرده
1-8. مواد براي ورق‌كاري

فصل دوم: خم كاري
 
2-1. اصول خم كاري
2-2. مطالعه تنش هاي ايجاد شده در خمكاري
2-3. تغييرات پلاستيكي توليد شده داخل قطعه در خمكاري
2-4. قوس اصلي خم
2-5. خلاصه اي از عناصر مربوط به خم
2-6. تعيين طول بلانك قطعه كارها خميده
2-7.  برگشت فنري در خمكاري ورق
2-8. راه هاي مقابله با برگشت فنريت
2-9. محاسبه نيروي لازم براي خم كاري
2-10. طراحي قالب هاي V شكل
2-11. ارتفاع سنبه
2-12. عمل دو نيم كننده در قالب هاي V شكل   
2-13. عمل خم در قالب هاي V شكل
2-14. شعاع خم
2-15. شعاع خم كننده
2-16. شعاع خم كننده براي قالب هاي V شكل    
2-17. در قالب هاي خم V شكل
2-18. انواع قالب‌هاي خم
2-19. قالب هاي لب برگرداننده   
2-20. قالب هاي فرم
2-21. دادن فرم فلانژهاي محدب و يا مقعر
2-22. كار برد لاستيك در عمل خمش
2-23. ضريب چسبندگي لاستيك   
2-24. عيوب خمكاري
2-25. ماشينهاي خمكاري
2-26. پرسهاي خمكاري
 
فصل سوم :خم کاري با نورد

3-1. اصول رولكاري
3-2. روش محاسبه طول گسترش استوانه و مخروط با استفاده از فاز خنثي
3-3. روشهاي رول كردن ورقهاي فلزي
3-4. مشخصات ماشينهاي رولكاري (غلتك)
3-5. منحني كردن لبههاي ورق
3-6. منحني كردن ورقهاي فلزي به فرم مخروط ناقص به وسيله ماشينهاي غلتك
3-7. معايب رولكاري

 فصل چهارم :كاسگري، باز كشش و اتوكاري

4-1. مقدمه
4-2. کاسگري – آثار ماده
4-3آثار کار- سختي
4-4. بازده تغيير شکل
4-5.کاسگري – آثار ابزار
4-6. گوش دار شدن
4-7. تحليلي تقريبي از گوش  دار شدن
4-8. بازکشش
4-9. اتوكاري
4-10. تنشهاي باقيمانده
4-11.پرسهاي هيدروليكي

فصل پنجم :ضرب و ضرب خالي

5-1. تعريف   
5-2.تقسيمبندب و كاربرد فرآيند ضرب
5-3. محاسبه نيرو و کار
5-4. قالب    
5-5. عيوب احتمالي در ضرب
5-6. ضرب خالي
5-7. كاربرد   
5-8. محاسبه نيرو و كار
5-9. قالب ضرب خالي
5-10. عيوب ضرب
5-11. ماشين‌هاي ضرب

نمونه متن


1-6. ورقهاي مسي و برنجي
يكي از خواص ويژه‌ي مواد مسي با ريز ساختار همگن   تغيير شكل پذيري خوب آنهاست. از اين رو ورقهاي مسي و آلياژهاي مس- نقره از طريق فرايندهاي كشش عميق، فشار كاري يا اكستروژن تغيير شكل داده مي‌شوند و عمدتا در موقعيت تبلور مجدد يافته و در موارد كمي در موقعيت كار سرد شده به كار مي‌روند. برنجها با 30 تا Zn 37%، به دليل شكل پذيري خوبي كه دارند كاربرد صنعتي گسترده‌اي يافته‌اند.

جدول 1-3 توان كار سختي n و ناهمسانگردي R ورقهايي از آلياژهاي مس] 1  [

1-7. تغيير شكل ورقها از آلياژهاي با شبكه كريستالي هگزاگونال فشرده
آلياژهاي روي معمولاً داراي توان كار سختي (n) كم، مقدار ناهمسانگردي عمومي (R) كم و m زياد هستند. برعكس آلياژهاي تيتانيم   نوعا داراي   در حدود 3 تا 5 هستند و مي‌توانند در حد بسيار عميق كشيده شوند. شكل‌دهي روق از جنس اغلب آلياژهاي مينزيم معمولا در دماي  200 درجه سانتي‌گراد يا بالاتر انجام مي گيرد، زيرا كه انعطاف‌پذيري آنها در دماي معمولي محيط بسيار محدود است.


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نماییدبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,