تکنولوژی پیل های سوختی، سوخت هيدروژني

نظرات 1شماره سفارش  : 135

پایان نامه : تکنولوژی  پیل های سوختی  FULL CELL TECHNOLOGY
 

تعداد صفحه : 69

به زبان : فارسی


فرمت : پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان


ادامه مطلب ...

محاسبه بارحرارتی برودتی ساختمان-تعیین سیستم تهویه بانرم افزار هاب کریر

نظرات 15

شماره سفارش  : 87

پروژه :بهينه سازي آب در سیستم های تهویه وتبرید

تعداد صفحه : 30

به زبان : فارسی
 
.
فرمت : ( Word (docشماره سفارش  : 86

پروژه :

محاسبه بارهای حرارتی وبرودتی ساختمان وتعیین سیستم تهویه توسط  نرم افزار carrier

تعداد صفحه : 13

به زبان : فارسی

 
فرمت : ( Word (doc

قیمت : 10,000 تومان

ادامه مطلب ...

طراحى تأسيسات مكانيكى برج تجارى

نظرات 9
شماره سفارش  : 85

پروژه :  طراحى تأسيسات مكانيكى برج تجارى

تعداد صفحه : 66

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc

قیمت : 20,000 تومان

ادامه مطلب ...

محاسبات تهویه مطبوع و حرارت مرکزی خانه مسکونی و گلخانه (تاسیسات)

نظرات 52
شماره سفارش  : 163

پایان نامه :  پروژه منزل مسکونی در کرمان  (تهویه مطبوع و حرارت مرکزی )

تعداد صفحه : 22

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc  + پلنشماره سفارش  : 162

پایان نامه :  پروژه گلخانه همراه انباری  (تهویه مطبوع و حرارت مرکزی )

تعداد صفحه : 30

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc  + پلن

قیمت : 30,000 تومان


شماره سفارش  : 84

پایان نامه : تهویه مطبوع و حرارت مرکزی (4)

تعداد صفحه : 37

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc  + نقشه با فرمت dwg

قیمت : 25,000 تومان


شماره سفارش  : 83

پایان نامه : تهویه مطبوع  (3)

تعداد صفحه : 25

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc

قیمت : 20,000 تومان

شماره سفارش  : 82

پایان نامه : تهویه مطبوع و حرارت مرکزی یک ساختمان سه طبقه

تعداد صفحه : 23

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc + دو نقشه با فرمت dwg

شماره سفارش  : 81


پایان نامه : تهویه مطبوع و حرارت مرکزی (1)تعداد صفحه : 23

به زبان : فارسی
  

فرمت : ( Word (doc

قیمت : 20,000 تومان

ادامه مطلب ...