شماره سفارش  : 135

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  : تکنولوژی  پیل های سوختی   FULL CELL TECHNOLOGY


به زبان : فارسی

فرمت : پاورپوینت
.
حجم فایل :   2.3 MB

تعداد صفحه : 69


قیمت :  20,000 تومان


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید


فهرست مطالب:
مقدمه
ويژگيهاي سوخث هيدروژني
فناوري هاي توليد هيدروژن
فناوري ذخيره سازي هيدروژن
ذخيره سازي هيدروژن بصورت گاز
ذخيره سازي هيدروژن بصورت مايع
ذخيره سازي هيدوژن به کمک آلياژهاي فلزي مخصوص
فناوري انتقال هيدروژن
 1 )  انتقال از طريق خط لوله
2 ) انتقال از طريق جاده  و راه آهن
3 ) انتقال از طريق دريا
فناوريهاي مصرف هيدروژن – پيل سوختي
پيل سوختي چيست ؟
پيلهاي سوختي چگونه کار مي­کنند؟
اصلي ترين انواع پيلهاي سوختي
پيل‌سوختي پليمري
پيل ‌سوختي قليايي
پيل‌ سوختي اسيد فسفريك
پيل‌سوختي اكسيد جامد
پيل‌سوختي كربنات مذاب


نمونه متن


پیل سوختی چیست ؟
پيل سوختي واحدي است که بوسيلة واکنش شيميايي، برق توليد مي­کند. هر پيل سوختي دو عدد الکترود دارد که يکي مثبت و ديگري منفي مي باشد که کاتد و آند ناميده مي شوند. واکنش هايي که توليد الکتريسته مي کنند در الکترودها اتفاق مي افتد.
همچنين هر پيل سوختي يک الکتروليت دارد که ذرات داراي بار الکتريکي را از يک الکترود به الکترود ديگر منتقل مي کند و يک کاتاليست که انجام واکنش در الکترودها را تسريع مي کند
هيدروژن سوخت اصلي است ، ولي پيلهاي سوختي به اکسيژن نيز نياز دارند . يکي از مزيتهاي بزرگ پيلهاي سوختي ، توليد الکتريسته با ايجاد حداقل آلودگي مي باشد.بيشتر اکسيژن و هيدروژني که در توليد الکتريسته بکار مي رود، در نهايت با ترکيب شدن با يکديگر توليد آب مي کنند .
نماي كلي يك پيل‌سوختي به همراه گازهاي واكنش دهنده و توليد شده و مسير حركت يونها در شكل ارائه شده است .
پيلهاي سوختي چگونه کار مي­کنند؟

هدف پيل سوختي توليد جريان الکتريکي است که مي تواند براي انجام کار (دادن انرژي) به بيرون سلول منتقل شود، مانند دادن نيرو به يک موتور الکتريکي. در نهايت جريان حاصل براي کامل کردن يک مدار الکتريکي به پيل سوختي باز مي گردد.
انواع مختلفي از پيلهاي سوختي وجود دارد که هر يک تا حدودي متفاوت عمل مي کنند، ولي بطور عمومي ، اتمهاي هيدورژن در آند وارد پيل سوختي مي شوند؛ جايي که يک واکنش شيميايي آنها را از الکترون­هايشان جدا مي­کند. اتم هاي هيدروژن در اين حالت يونيزه هستند و حامل بارالکتريکي مثبت مي باشند. الکترودهاي داراي بار منفي باعث توليد جريان در سيمها مي­شوند که اگر جريان AC نياز باشد، جريان DC خروجي از پيل سوختي بايد از يک واحد تبديل کننده بنام (inverter) يا مبدل عبور کند.

برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید
برچست ها : ,