شماره سفارش  : 138

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  : سیستمهای هیدرولیک، شیرها و پمپها


به زبان : فارسی

فرمت : ورد ( Word (doc
.
حجم فایل :   19.9 MB

تعداد صفحه : 201
برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
فصل اول
مقدمه
1 – 2 توسعه تاریخی و مفهوم هیدرولیکی
1 – 3 قابلیت های کاربرد هیدرولیکی
1 – 3 – 1  انتقال مکانیکی به کمک اجزای مکانیکی شناخته شده  :
1 – 3 – 2 انتقال الکتریکی مثلا با استفاده از خطوط نیروی الکترو دینامیکی و الکترومغناطیسی :
1 – 3 – 3  انتقال نیوماتیکی با استفاده از هوای فشرده:
1 – 3 – 4 انتقال هیدرولیکی بکمک مایعات :
1 – 3 – 5 سیستم های مرکب انتقال قدرت وحرکت
1 – 4 مزایا ومعایب سیستم های هیدرولیکی
1 – 4 – 1 سیستم انتقال قدرت مکانیکی :
1 – 4 – 2 سیستم های انتقال قدرت هیدرولیکی :
1 – 4 – 3 مزایای اصلی جعبه انتقال های هیدرولیک به قرار زیرند :
1 – 4 – 4 معایب سیستم های هیدرولیکی :
1 – 5 کاربرد هیدرولیک روغنی
1 – 5 – 1 کاربردهای کلی :
1 – 5 – 2 کاربردهای خاص هیدرولیک :
1 - 6 سیستم های هیدرولیکی با چرخه روغنی
1 – 6 – 1  چرخه هیدرولیک باز
1 – 6 – 2 چرخه هیدرولیک بسته
1 – 7 قوانین پایه هیدرولیک
1 – 7 – 1 قانون پاسکال
1 – 7 – 2  نسبت انتقال نیروی هیدرولیکی
1 – 7 – 3  تقویت فشار هیدرولیک
1 – 7 – 4  قانون برنولی
فصل دوم
سیالات هیدرولیک
2 – 1 مقدمه
2– 2 وظایف سیال هیدرولیک در سیستم
2 – 3 مشخصه های سیالات هیدرولیک
2 – 3 – 1 چگالی نسبی1 یا وزن مخصوص
2 – 3 – 2 ویسکوزیته یا گرانروی
2 – 3 – 3 پایداری برشی
2 – 3 – 4 مشخصه های کف کنندگی
2 – 3 – 5 نقطه ریزش
2 – 3 – 6 تراکم پذیری
2 – 3 – 7  انبساط حرارتی
2 – 3 – 8 روانکاری
2 – 3 – 9  شاخص اسیدی
2 – 3 – 10  آب زدایی
2 – 3 – 11  مقاومت در مقابل فرسایش
2 – 4 – 12  نقطه انجماد
2 – 3 – 13  پایداری
2 – 3 – 14  نقطه اشتعال
2 – 3 – 15  نقطه احتراق
2 – 3 – 16  قابلیت هدایت گرما
2 – 4 افزودنی های بکار رفته در سیالات هیدرولیک
2 – 4 – 1 کاهش دهنده های نقطه ریزش
2 – 4 – 2  بهبود دهنده های شاخص ویسکوزیته
2 – 4 – 3 ضد کف کنندگی
2 – 4 – 4 باز دارنده های اکسیداسیون
2 – 4 – 5 باز دارنده های خورندگی و زنگ زنندگی
2 – 4 – 6 عوامل ضد سایش
2 – 5 بررسی کاربردی سیالات هیدرولیک
2 – 5 – 1  روغن های معدنی
2 – 5 – 2  سیالات هیدرولیکی مخلوط با آب
2 – 5 – 3 سیالات هیدرولیک بی آب ( سنتتیک ) :
2 – 6 انتخاب سیال
فصل سوم
هیدروپمپ ها
3 – 1 مقدمه
3 – 2 سيستم هيدروديناميک
3 – 3 سيستم هيدرواستاتيک
3 – 4 طبقه بندي پمپ ها
3 – 5 مشخصه هاي عمومي پمپ ها
3 – 6 عوامل زاید در پمپها
3 – 7 مدارهاي پمپ
3 – 8 انتخاب پمپ
3 – 8 – 1 حداکثر فشار کاري
3 – 8 – 2 حداکثر دبي
3 – 8 – 3 نوع کنترل
3 – 8 – 4 سرعت محرک پمپ
3 – 8 – 5 نوع سيال
3 – 8 – 6 تلرانس آلودگي سيال
3 - 8 – 7  سر وصداي پمپ
3 – 8 – 8 اندازه و وزن پمپ ها
3 – 8 – 9 بازده
3 – 8 – 10 هزينه
3 – 8 – 11 قابليت دسترسي و تعويض پذيري
3 – 8 – 12 تعميرو نگهداري
3 – 9  محاسبات فني پمپهاي هيدروليكي
فصل چهارم 
شيرهاي هيدروليک
4 – 1 مقدمه
4 – 2 شيرهاي کنترل فشار
4 – 2 – 1 شيرهاي فشار شکن
4 – 2 – 2  شيرهاي فشارشکن دوتايي ( جفت )
4 – 2 – 3  انتخاب شيرفشارشکن و شيرتنظيم فشار
4 – 2 – 4  شيرهاي بي بارکننده
4 – 2 – 5  شيرهاي تعادل
4 – 2 – 6  شيرهاي ترتيبي فشار
4 – 2 – 7  شيرهاي کاهنده فشار
4 – 3 شيرهاي کنترل جريان
4 – 3 – 1 شيرهاي کند کننده حرکت ( کنترل جريان )
4 – 3 – 2 شيرهاي جبران کننده گرانروي – دما ( کنترل جريان )
4 – 3 – 3 شيرهاي جبران کننده فشار( کنترل جريان)
4 – 3 – 4  کنترل سرعت سيلندر
4 – 3 – 5 شيرهاي کنترل جريان سه راهه ازنوع ميانبر1
4 – 3 – 6  کنترل جريان اولويتي
4 – 3 – 7  شبکه پل ( مدار پل )
4 – 3 – 8 سيستم هاي چند سرعته با استفاده ازشيرهاي کنترل جريان
4 – 3 – 9 مقسم هاي جريان
4 – 4 شيرهاي کنترل جهت
4 – 4 – 1 شيرهاي يکطرفه
4 – 4 – 2 شيرهاي يکطرفه عمل کننده با سيگنال خط فرمان
4 – 4 – 3 شيرهاي پيش پرکن
4 – 4 – 4 شيرهاي ساندويچي ( بلوک هاي ساندويچي )
4 – 4 – 5 يکطرفه هاي محدود کننده
4 – 4 – 6 شيرهاي شاتل
4 – 4 – 7 شيرهاي استکاني
4 – 4 – 8 شيرهاي کنترل جهت با اسپول لغزنده
4 – 4 – 9 شيرهاي کنترل جهت دو مرحله اي
4 – 4 – 10 روش نامگذاري و اندازه (سايز) شيرها
4 – 5 شيرهاي فشنگي
4 – 5 – 1 شيرهاي فشنگي استکاني
4 – 5 – 2 شيرفشنگي ازنوع اسپولي
4 – 5 – 3 جبران کننده هاي فشار
4 – 5 – 4 شيرکاهنده فشار
4 – 6 شيرهاي هيدروليک درسيتسم هاي نقليه
4 – 7 ترکيب شيرها
4 – 7 – 1 اتصال موازي
4 – 7 – 2 اتصال سري
4 – 7 – 3 اتصال جفت
فصل پنجم
مثال کاربردی
5 – 1 سیستم تغذیه نقاله
5 – 1 – 1 فشار عملکرد سیستم
 5 – 1 – 2 سیال سیستم
5 – 1 –  3 انتخاب سیلندر
5 – 1 – 4 اندازه موتور
5 – 1 – 7 اندازه پمپ :
5 – 1 – 8 انتخاب پمپ :
5 – 1 – 9 مدار سیلندر :
فصل شش
  عملگرها
مقدمه
6 – 1 عملگرها به سه دسته اساسي تقسيم مي شوند
6 – 1 – 1 عملگر هاي  دوراني(موتورها )
6 – 2 عملگر هاي خطي( سيلندر هاي  هيدروليكي)1
6 – 2 – 1  سيلندر هاي يك كاره
6 – 2 – 2  سيلندر هاي دو كاره
6- 2 – 3 سيلندرهاي تلسكوپي                                                                                              
6 – 2– 4  سيلندرهاي پهلو به پهلو 
6 – 3 روش هاي مختلف نصب سيلندرها
6 – 4 مشكلات ناشي از كاربرد نادرست سيلندرها:
1 - كمانش ميله پيستون
6 – 5 ضربه گيري در سيلندرها
6 – 6 سرعتهاي حداكثر سيلندر
6 – 7 درجه حرارت كاري
6 – 8 موتورهاي هيدروليكي
6 – 9 تعدادي از پارامترهاي مربوط به عملكرد موتور هيدروليكي بصورت زير تعريف مي شوند:
6 – 10 موتور هاي هيدروليكي به دو گروه اصلي زير تقسيم مي شوند:
6 –  10 – 1 موتورهاي چرخد نده  به سه گروه اصلي به شرح زير تقسيم مي شوند:  
6 – 10 – 2  موتورهاي پيستوني
6 –  11 عملگرهاي دوراني با حوزه گردش محدود
6 – 12 محاسبات سيلندر هاي هيدروليكي
فصل هفت
مخزن نگهداري سيال هيدروليك
مقدمه
7 – 1 آرايش مختلف استقرار مخزن
7 – 2 نكات مهم در طراحي مخزن  
فصل هشت
لوله و اتصالات هيدروليك
مقدمه
8 – 1  انواع هدايت كننده ها
8 – 2 ساختار شيلنگهاي هيدروليك
8 – 3 اتصالات
  8 – 3 – 1 اتصالات تمام فلزي
8 – 3 – 2 اتصالات نوع لبه دار مخروطي       
8 –  3 – 3  اتصالات بدون لبه   
8 – 3 – 4 اتصالات نوع او رينگي
فصل 9
انباره ها
مقدمه
9 – 1 انباره ی وزنه اي
9 – 2 انباره ی  فنري
9 – 3 انباره ی گازي
9 – 4 انباره پيستوني
9 – 5 انباره ديافراگمي
9 – 6 كاربرد انباره ها
فصل 10
آب بندي
مقدمه
10 – 1 انواع آب بندها
10 – 2 جنس آب بندها
10 – 3 مواد مورد استفاده در آب بندها عبارتند از:
فصل 11
سيستم هاي انتقال قدرت (هيدرواستاتيك )
مقدمه
11 – 1 سيستم انتقال قدرت هيدرو استاتيك – مدار باز
11 – 2 سيستم انتقال قدرت هيدرو استاتيك – مدار بسته
 11 – 3 نسبت گشتاور به سرعت
فصل 12
سيستم هاي هيدروليك سرو
مقدمه
12 – 1 سرو چيست؟
12 – 2 سيستم مدار بسته ي سرو با كنترل الكترو هيدروليك.
12 – 3 شير هاي سرو
فصل 13
عيب يابي سيستم هاي هيدروليك
مقدمه
13 – 1 در سيستمهاي هيدروليك عمدتا اشكالات در قالب يكي از موارد پنج گانه زير، و يا تركيبي از آنها بروز مي كند.
13 – 2 اشكالات مربوط به اجزاء سيستم هيدروليك
فصل 14
    مدارهاي هيدروليكي
مقدمه
14 – 1 مدارهاي پايه
14 – 2 طبقه بندي حاكم بر چند نمونه از مدارها
فصل 15
كنترل  الكترو هيدروليك:
مقدمه
15 – 1 مزاياي فرمان الكتريكي نسبت به فرمان هيدروليكي
15 – 2 تجهيزات براي كنترل الكترو هيدروليك
15 – 3 رله يا كنتاكتور
15 – 3 – 1 ساختمان كنتاكتور:
15 – 3 – 2 اجزاي تشكيل دهنده كنتاكتور :          
15 – 3 – 3 مزاياي استفاده از كنتاكتور به جاي كليد هاي دستي :
15 – 4 ولتاژ تغذيه
15- 5 رله هاي الكترومغناطيس                          
15 – 6   رله حرارتي (بي متال)
15 – 7 لامپ هاي سيگنال                                  
15 – 8 فيوزها
15 -8 – 1 فيوزها از نظر كاركرد به دو دسته تقسيم مي شوند :
15 – 8 – 2 انواع فيوز:
15 – 9 رله هاي زماني (تايمر
15 – 10 سوئيچ هاي بدون تماس( سنسورها )
15 – 10 – 1 مزاياي سنسور ها ي بدون تماس:
15 – 10 – 2 انواع سنسورها:
فصل 17
كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي (PLC)
Programmable Logic Controler
مقدمه
16 – 1  سيستم هاي كنترل:
16 – 2 ساختارهاي سيستم هاي كنترل
16 – 3 انواع سيستم هاي كنترل 
16 – 4 ساختار plc
16 – 5 مزاياي PLCنسبت به مدار هاي فرمان رله اي
16 – 6 تفاوت   PLCبا كامپيوتر
16 – 7 سخت افزار PLC
16 – 8 نرم افزار PLC
16 – 9 واحد برنامه نويسيPG))
16 – 10 مشخصات زبان برنامه نويسي STEP5
16 – 11 شكل هاي مختلف نمايش برنامه ها در S5
16 – 12 آدرس ورودي ها و خروجي ها و فلگ ها
16 – 13 روش نمايش STL
16 – 14 سيكل زماني اجراي برنامه (Cycle Time)
 16 – 15 استاندارد برنامه نويسي IEC1131-3
16 – 16 دياگرام طرح تابع(Function chart)
16 – 17 جنبه هاي مخصوص  FPC 202
16 – 18  برنامه ريزي به صورت :Stepper
16 – 19 برنامه ريزي بصورت :Mnmonic
16 – 20 نرم افزار FST FST Festo Software Tool
16 – 21 برنامه نويسي:
نمونه متن


 كنترل  الكترو هيدروليك:
مقدمه
در سيستمهاي تمام هيدروليك   full hydraulic فرمان دهنده  ها- كنترل كننده ها و عمل كننده ها به صورت هيدروليكي مي باشد. از طرفي يكي از ويژگي هاي مورد بررسي هر سيستم عمل كننده ها، سرعت عمل بالا در انتقال فرمان و عمل به   آن مي باشد. لذا در سيستم هاي هيدروليكي محض، به جهت اينكه سرعت انتقال فرمان بستگي تام به سرعت انتقال و جريان سيال دارد و از سوي ديگر جهت افت فشار در مسير و مشكلات فرار جريان سيال از منافذ و راه، گاهي اوقات احتمال اينكه فرمان به گيرنده نرسد وجود دارد.                          
اما با جايگزين نمودن انرژي الكتريسيته يا انرژي باد براي انتقال فرمان ويژگي هاي خاصي در سيستم ايجاد شده كه مزيت عمده اين نوع فرمان نسبت به نوع قبلي را مي توان چنين بر شمرد:
15 – 1 مزاياي فرمان الكتريكي نسبت به فرمان هيدروليكي
1-سرعت بالاي انتقال
2- تميزي نوع انرژي
3- كنترل آسان و مطمئن
4-امكان اتوماسيون كردن سيستم و ارتباط با كنترل كننده هاي نرم افزار مانندpic .
5- عيب يابي آسان و سريع.
به سيستم هاي هيدروليكي كه فرمان دهنده در آنها الكتريسيته مي باشد سيستم هاي الكتروليك (eiectrohydraulic) مي گويند.
در يك سيستم الكترو هيدروليك  بايد از عناصر و تجهيزات فرستنده و گيرنده فرمان هاي الكتريكي استفاده نمود.
15 – 2 تجهيزات براي كنترل الكترو هيدروليك
وسايل الكتريكي نقش مهمي در انعطاف پذير نمودن كنترل سيستم هاي هيدروليك دارا مي باشد در سالهاي اخير سيستم هاي هيدروليك از حالت دستي فاصله گرفته و بيشتر به سمت كنترل هاي الكتريكي متمايل گرديده هم اكنون اكثر ماشينها به گونه اي طراحي مي شوند كه جهت عمكرد اتوماتيك، توسط سيگنال هاي الكتريكي ايجاده شده به وسيله كامپيوترها قابل كنترل مي باشند
در كنترل سيستم هاي هيدروليك هفت وسيله الكتريكي اصلي به شرح زير مورد استفاده قرار ميگيرد


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نماییدبرچست ها : ,,,,,