دانلود مقاله زمین دکل های خطوط انتقال

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 185: زمین دکل های خطوط انتقال


این مقاله 55 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

دانلود خلاصه پروژه  زمین دکل های خطوط انتقال برای اطلاعت بیشتر و خرید اینترنتی این پروژه (185) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***فهرست مطالب این پایان نامه:
مقدمه:
تفاوت فازونول و زمین:
تعاریف:
فوندانسیون دکل ها:
ماهیت و مقاومت خاک:
روش های کاهش مقاومت پای برج انتقال:
انواع زمین کردن:
قوس برگشتی و میل فرمان و ولتاژخروجی ظاهر شده در دکل ها:
اندازه گیری مقاومت زمین:
ولتاژ موجی ظاهر شده در دکل ها:
پیشنهادات و انتقادات:

نمونه ای از متن این پروژه :

تاثیر عامل رطوبت موجود در خاک، روی مقاومت زمین:

برای زمین های با میزان رطوبت کمتر از 20 درصد، تغییرات بسیار کوچک در درصد محتوای رطوبتی، تفاوت قابل ملاحظه ای در تاثیر گذاری اتصال زمین ساخته شده با الکترودهای با طول معین، ایجاد می کند( یعنی مقاومت زمین را به شدت دچار تغییر می کند) . ازمایش های تجربی انجام گرفته روی خاک رس قرمز نشان داده است که مقاومت زمین با محتوا ی رطوبتی 11٪ ،30برابر مقاومت همان زمین با محتوای رطوبتی 20٪است. پس می توان با افزایش 9درصدی محتوای رطوبتی خاک ،مقاومت زمین را تا 30 برابر کاهش داد.(به همین دلیل بخش عمده ای از محوطه ی پست ها به گل و گیاهکاری اختصاص داده می شود) .همانطور که از منحنی مشخص است هر چه رطوبت موجود در خاک افزایش یابد ،مقاومت زمین کاهش می یابد که این کاهش مقاومت برای محتوای رطوبتی کمتر از 20 درصد بسیار شدیدتراست.

عامل دیگر نیزکه باعث افزایش مقاومت زمین می شود گرم شدن آن در اثر عبور جریان می باشد که باعث جذب رطوبت خاک و افزایش مقاومت مخصوص آن می شود. این عامل نیز به نوبه خود بایستی مد نظر قرار گیرد. 

پس درنهایت میتوان معادل الکتریکی دکل را در برابر امواج گذرا یک راکتانس بهمراه یک مقاومت در نظر گرفت.برای بدست آوردن ولتاﮋ گذرا ناشی از اعمال جریان موجی گذرا به سیتم با در دست داشتن مقادیر مقاومت و اندوکتانس و شکل موج جریان موجی و با استفاده از تبدیل لاپلاس همانطور که در بحث BFO بیان شد بدست آورد.ضمنا با توجه به شکل دکل مقدار اندوکتانس در طول آن متغیر بوده و مقدار میانگین انتخاب می شود.
اما در محاسبات مقاومت مورد نیاز سیستم زمین با توجه به اینکه سیستم زمین و دکل امپدانس موجی از خود نشان می دهند که ماهیت اهمی و از جنس مقاومتی است می توان مقاومت کل را مجموع این دو مقاومت دانست و در کل مقدار ماکزیمم ولتاﮋ حاصل در سر دکل را بدست آورد.همان رابطه ای که برای Z  کل سیستم زمین بیان کردیم: 
Z=R+XL=R+ωL=R+L/(3τ Td)

توجه شود در این رابطه ω فقط جنبه مفهومی داشته و منظور طیف فرکانسی موج گذرا است به این صورت که هر چه موج تیزتز باشد(زمان پیشانی موج کمتر) در اینصورت طیف فرکانسی بالایی را دارا می باشد و نتیجتا مقدار راکتانس بالا میرودو مقاومت سیستم زمین دربرابر عبور موج زیاد می شود.