دانلود پروژه شماره 300:

دانلود مقاله ترجمه شده محیط محاسبات توزیع شده

DISTRIBUTED COMPUTING ENVIRONMENT


این مقاله به زبان فارسی (15 صفحه) و انگلیسی (14صفحه) و با فرمت ورد و قابل تغییر میباشد.

 
دانلود رایگان مقاله محیط محاسبات توزیع شده به زبان انگلیسی


دانلود ترجمه فارسی مقاله محیط محاسبات توزیع شده در پایین صفحه


محیط محاسبات توزیع شده

چکیده

حجم زیاد رایانه های شبکه شده، سیستم ورک استیشین یا به اشتراک گذاری و شبکه های لَن موجب کاربرات را برانگیخته است تا از یک کاربر محاسباتی ساده به یک محیط محاسبات توزیع شده ی پیچیده تبدیل شود. این انتقال تنها شبکه کردن رایانه ها نیست، بلکه آن شامل موضوعاتی چون مقیاس پذیری، امنیت و غیره نیز میباشد. محیط محاسبات توزیع شده را در اینجا اینگونه تفسیر میکنیم که، در اصل یک ادغام از تمامی سرویسهای ضروری برای توسعه، پشتیبانی، و مدیریت یک محیط محاسبات توزیع شده است. این مقاله به توضیح سه موضوع مهم در جزئیات محیط محاسبات توزیع شده میپردازد که عبارتند از ارتباط با روش از راه دور، سیستم فایل توزیع شده، و امنیت.

 

1- مقدمه

در حال حاضر صنعت محاسبات رایانه ای (رایانش) به بهره مندی کارآمد از منابع بستگی دارد. بنابراین به جای اینکه در هر مشکل محاسباتی پیش آمده به تکثیر منابع بپردازیم، میتوانیم از یک روش از راه دور برای دسترسی به منابع استفاده کنیم، چرا که این روش کارآمدتر و با صرفه تر میباشد. این موضوع باعث پیش آمدن مبحث محاسبات توزیع شده، شد که در آن نه تنها منابع فیزیکی بلکه قدرت پردازش نیز قابل توزیع است.

محاسبات توزیع شده تحت هدایت عوامل زیر میباشد.

الف) گرایش به، به اشتراک گذاری منابع و اطلاعات

ب) به حداقل رسانی تکثیر عملکرد

پ) افزایش کارآمدی هزینه

ت) افزایش قابلیت اطمینان و دسترسی به منابع

بنیاد منبعِ بازِ محیط محاسبات توزیع شده به استاندارد غیر رسمی برای برنامه های کاربردی محیط محاسبات توزیع شده تبدیل شده که از شرکتهایی همچون آی بی اِم، کومپاک، اِچ پی و نظایر آن حمایت میکند.

1-1- چرا محیط محاسبات توزیع شده؟

زمانی که یک سازمان از محاسبات شبکه شده به محاسبات توزیع شده تغییر کاربری میدهد، بسیاری از عوامل باید بررسی شوند. برای مثال کپی برداری از فایلها منجر به بروز مسائلی همچون مشکلات همخوانی، مسئله هماهنگ سازی ساعت، و پراهمیت شدن امنیت میشود.

محیط محاسبات توزیع شده، همه این موضوعات را با مجموعه یکپارچه ای از خدمات جامع و چند سکویی مورد خطاب قرار میدهد، که منجر به توسعه و کاربردی شدن برنامه های کاربردی توزیعی میشود.

1-2- ساختار محیط محاسبات توزیع شده

در نمودار زیر شاهد برداشتی ساده از ساختار محیط محاسبات توزیع شده هستیم.

ساختار محیط محاسبات توزیع شده میتواند به معنی ابزار محیط محاسبات توزیع شده باشد که محاسبات توزیعی را تسهیل میکند.

محیط محاسبات توزیع شده میتواند از اجزاء زیر تشکیل یابد:

الف) سرویس فایل توزیع شده

ب) سرویس زمان توزیع شده

پ) سرویس امنیت

ت) سرویس مرکز دایرکتوری

ث) سرویس موضوعات

تمامی این سرویسها با استفاده از ارتباط با روش از راه دور، قابل دستیابی هستند.

1-3- مشخصات محیط محاسبات توزیع شده

محیط محاسبات توزیع شده میتواند یک محیط محاسبات جهانی تهیه کند که قادر به همکاری با سایر سرویسها همچون دی اِن اِس و ایکس500 میباشد. این نوع از قابلیت همکاری جهانی بیشترین روابطی را که برای برنامه های کاربردی رایت وانس ران اِنیور نیاز است، تامین میکنند. همچنین این مجموعه اجزاء کاملا یکپارچه و سازگار هستند، که شبکه بندی دو سیستم را برای پردازش، تسهیل میکند، هرچند آن دو از پیکربندیهای سخت افزاری و نرم افزاری متفاوتی برخوردار باشند.

1-4- مرکز محیط محاسبات توزیع شده

مرکز محیط محاسبات توزیع شده عبارت است از مجموعه ای از ماشینها، کاربران و منابع که قسمتی از یک گروه هستند و دارای سرویس دایرکتوری خود میباشند. در یک سازمان ممکن است تعداد زیادی از این مرکزها وجود داشته باشد، مثلا برای هر اداره یک مرکز.

پیکربندی مرکز محیط محاسبات توزیع شده، و تنظیم اجزا مختلف محیط محاسبات توزیع شده از حوصله ی ان مقاله ی پژوهشی خارج است. در بخشهای 2،3 و 4 سه عضو اصلی محیط محاسبات توزیع شده یعنی ارتباط با روش از راه دور، سیستم فایل توزیع شده، و امنیت آمده است. فصل 5 به توضیح مزایای محیط محاسبات توزیع شده پرداخته است.

 

2- ارتباط با روش از راه دور در محیط محاسبات توزیع شده

ارتباط با روش از راه دور در محیط محاسبات توزیع شده امکاناتی است که با آن کاربر میتواند با روش از راه دور با سیستمی دیگر در محیط محاسبات توزیع شده ارتباط داشته باشد. اینکه ارتباط با روش از راه دور باشد، توسط اجزاء آن از نظر برنامه نویس نرم افزار پنهان است.

2-1- اجزاء ارتباط با روش از راه دور

اجزاء ارتباط با روش از راه دور ، عبارتند از:

الف) زبان تعریف رابط و مولف آن:

اسکلت و تابع توسط زبان تعریف رابط، تشکیل میابد و توسط مولف گردآوری میگردد. تابع سرور قسمت از راه دور را تعویض میکند و در سرور اسکلت، رایانه سرویس گیرنده را تعویض میکند.

ب) کتابخانه ی (مجموعه زیربرنامه ها و توابع) اجرایی ارتباط با روش از راه دور

کتابخانه ی اجرایی ارتباط با روش از راه دور به صورت فعالی درگیر فرستادن و دریافت ارتباطات با روش از راه دور و پیدا کردن سرویسهای سرور ضروری و ارتباط با سرور و رایانه گیرنده سرویس است.

پ) اجزاء ارتباط با روش از راه دور منبع

اجزاء ارتباط با روش از راه دور منبع همراه با رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار امنیتی کار میکند تا تصدیق و مجوز ارتباط با روش از راه دور را تامین کند.

ت) سرویس اسمی مستقل

برنامه های این سرویس به موقعیت گرفتن صحیح در سرور کمک میکند تا پروسه ی درخواست انجام شود. این سرویس در اجزاء سرویس دایرکتوری ادغام شده است تا ارتباط و اتصال رایانه ی سرویس گیرنده به سرور آسان گردد.

ث) امکانات یویوآی دی

یویوآی دی مخفف شناسایی کننده ی یکتای جهانی است. این امکانات بسیار مفید برای شناسایی تک تک هر سرور و رایانه سرویس گیرنده در محیط محاسبات توزیع شده میباشد.

2-2- مشخصات متابعت

ساختار محیط محاسبات توزیع شده با مشخصات ساختار محاسبات شبکه سازگار میشود. انتقال استقلال و در نتیجه استقلال سیستم عامل زمانی به دست می آید که ساختار محاسبات شبکه از هر دو پروتکل اتصال محور و استقلال اتصال پشتیبانی کند.

2-3- امکاناتی که با ارتباط با روش از راه دور پشتیبانی میشوند

موارد زیر امکاناتی هستند که با ارتباط با روش از راه دورِ محیط محاسبات توزیع شده پشتیبانی میشوند که در مقابل برنامه نویس کاربردی حفاظت شده اند.

الف) سرویسهای امنیتی

ب) استفاده از سرویس دایرکتوری برای پیدا کردن سرور صحیح جهت ارتباط از راه دور

پ) مدیریت فرمتهای اطلاعات که در هر مرکزِ محیط محاسبات توزیع شده متفاوت میباشد.

ت) مدیریت پیامها، برای مثال قطعی و دوباره وصل سازی آن.

ث) پروتکلهای ارتباطی مورد استفاده. در ارتباط با روش از راه دور میتوان با تیسیپی/آی پی و یودیپی ارتباط برقرار کرد.

2-4- روش شناسی ارتباطات با استفاده از ارتباط با روش از راه دور

موارد زیر روش شناسی ارتباطات معمولی هستند که در ارتباط با روش از راه دور مورد استفاده قرار میگیرند.

2-4-1- ایجاد فایل زبان تعریف رابط:

رابطِ ارتباط با روش از راه دور با روشهای واقعی قابل شناسایی نیست بلکه با زبان تعریف رابط تعیین میگردد. فایل زبان تعریف رابط ورودی و خروجی سرویسهای ارائه شده توسط سرور از راه دور را نشان میدهد. فایل زبان تعریف رابط بر اساس طرز عملکرد سرور نوشته شده و سپس توسط برنامه نویسِ زبان تعریف رابط ، برنامه نویسی شده است. برنامه نویسی زبان تعریف رابط باعث ایجاد توابع سرور و رایانه سرویس گیرنده میشود.

2-4-2- دیدگاه رایانه سرویس گیرنده از ارتباط با روش از راه دور

توابعی که با برنامه نویسی فایل زبان تعریف رابط ایجاد میشوند، در اختیار رایانه سرویس گیرنده قرار میگیرند که با ارتباطات از راه دور نیز ترکیب شده است. یک روش ارتباطی ساده اکنون به ارتباط با روش از راه دور پیچیده در شبکه تبدیل شده است.

2-4-3- دیدگاه سرور از ارتباط با روش از راه دور

در طرف سرور زیر برنامه ای وجود دارد که عملکردهای داده شده را در ارتباط با روش از راه دور اجرا میکند. سرور پارامترهایی را که از زبان تعریف رابط عبور کرده دریافت کرده اجرا میکند و نتایج را که در زبان تعریف رابط اعلام میشود، به رایانه سرویس گیرنده ارسال میکند.

2-4-4-بایندینگ

 رایانه سرویس گیرنده با توجه به سرویس های سرور، سرور مناسب را برای ارسال ارتباط از راه دور انتخاب میکند. به این عمل بایندینگ میگویند. زمانی که سروری شروع به کار میکند، باید با انطباق با سرویسهای دایرکتوری، سرویسهایی را که تامین میکند اعلام کند. سپس رایانه سرویس گیرنده به سرویس دایرکتوری وصل میشود تا در مورد سرور اطلاع پیدا کند، که سرویسها را ارائه میدهد و سپس سرور مورد نظر را وصل میکند.

2-5- مزایای استفاده از ارتباط با روش از راه دور در محیط محاسبات توزیع شده

استقلال سیستم عامل:

ارتباطات با روش از راه دور به مکانیزم ارتباط شبکه ی سیستم عامل اصلی وابسته نیستند.

استقلال ماشین:

حتی اگر ماشینهایی که توسط ارتباط با روش از راه دورمتصل، متفاوت باشند، ارتباط با روش از راه دور میتواند بصورت به صورت بی نقص در تامین دستورات با فرمت اصلی برای هر دوی سرور و رایانه سرویس گیرنده مورد استفاده قرار گیرد.

استقلال زبان:

هر زبان برنامه ریزی مدرن، میتواند به اسکلت و توابعی که توسط برنامه نویس زبان تعریف رابط تهیه شده، دسترسی داشته باشد.

استقلال پروتکل:

زمانی که سرور با سرویس دایرکتوری محیط محاسبات توزیع شده منطبق میشود دقیقا پروتکلی را که استفاده میکند را تعیین میکند. از این رو رایانه های سرویس گیرنده میتوانند از آن پروتکل استفاده کنند یا به یک سرور دیگر متصل شوند. پروتکلهای اتصال محور و بی اتصال میتوانند به صورت تبادل پذیری مورد استفاده قرار گیرند. برای اطلاعات بیشتر به (اِل اُ اِس اِف 90) مراجعه کنید.

2-6- امنیت اولیه در ارتباط با روش از راه دور

ارتباط با روش از راه دور که امنیت داشته باشد، ارتباط با روش از راه دور معتبر نامیده میشود. سطحهای مختلفی از این اعتبار وجود دارد.

الف) صفر - نامعتبر

ب) اتصال ­- معتبرسازی با پنهان سازی رخدادها در اتصال اول

پ)ارتباط - اولین بسته اطلاعاتی که به سرور فرستاده میشود معتبر است

ت)بسته - هر بسته ی اطلاعاتی که از طریق رابط ارتباط با روش از راه دور فرستاده میشود، معتبر است

علاوه بر این سطوح، یکپارچگی و محرمانه بودن بسته میتواند با استفاده از رمزنگاری چکسامز محافظت شود که به طور کامل در این باره در فصل چهار که در مورد امنیت است، بحث شده است.

 

 3- سیستمهای فایل در محیط محاسبات توزیع شده

 

 


 

DISTRIBUTED COMPUTING ENVIRONMENT

ABSTRACT


The high volume of networked computers, workstations, LANs has prompted users to move from a simple end user computing to a complex distributed computing environment. This transition is not just networking the computers, but also involves the issues of scalability, security etc. A Distributed Computing Environment herein referred to, as DCE is essentially an integration of all the  services necessary to develop, support and manage a distributed computing environment. This term  paper discusses the three important issues addressed by DCE in detail, Remote Procedure Calls [IRPC], Distributed File Systems [IDFS][OSF91] and Security [Isec][OSF92].

1 INTRODUCTION

The present day computing industry depends on the efficient usage of resources. So instead of duplicating the resources at every node of computing, a remote method of accessing the resources is more efficient and saves costs. This gave rise to the field of distributed computing, where not only physical resources, but also processing power was distributed.

Distributed computing was driven by the following factors.

a)        Desire to share data and resources

b)        Minimize duplication of functionality

c)         Increase cost efficiency

d)        Increase reliability and availability of resources.

The Open Source Foundation’s DCE (OSF DCE) has become the De facto standard for DCE applications and has the backing of IBM, COMPAQ, HP and the likes [OSFInter92].

1.1.Why DCE?

When an organization migrates from networked computing to distributed computing a lot of factors are to be taken into consideration. For example replication of files gives rise to consistency problems, clock synchronization becomes important, and security is a bigger consideration.

A DCE addresses all these issues by providing an integrated set of cross platform, comprehensive services which aids in the development and application of distributed applications.

1.2. DCE Architecture

The following diagram gives a simple view of the DCE architecture.

The DCE cloud refers to the distributed computing environment tools that facilitate distributed computing.

The DCE Cloud Consists of the Following Components [IAIX]

a)        Distributed File Service

b)        Distributed Time Service

c)         Security Service

d)        Cell Directory Service

e)        Threads Service

All these services are achieved by the use of Remote Procedure calls (RPC)

1.3 Properties of DCE

A DCE Provides a Global Computing Environment, which can interoperate with other services like DNS and X.500 [OSFInter91]. This sort of global interoperability provides the much-needed interface for Write Once Run Anywhere Applications. Also the suite of components is completely integrated and interoperable, which facilitates the networking of two systems for processing even though they have different hardware and software configurations.

1.4. DCE Cells

A collection of machines, users and resources that are a part of a group and having their own directory service and security service can be called a DCE Cell. In an organization there may be a large number of cells, say one for each department.

The configuration of DCE cells and the setup of the different DCE components are outside the scope of this Term Paper. Sections 2, 3 and 4 discuss the three major components of DCE namely, the Remote Procedure calls, Distributed File Systems and Security. Section 5 discusses the advantages of DCE.

...  DCE REMOTE PROCEDURE CALLSپشتیبانی 24 ساعته در صورت بروز نقص فنی در مراحل خرید: 09360625192
 

دانلود ترجمه این مقاله:


ایمیل:

توضیحات: