ریخته گری

نظرات 0


مقالات زیر مربوط به رشته های


  متالوژی

 

میباشند

 

شماره سفارش  : 152

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  : فرآیند ریخته گری گریز از مرکزبه زبان : فارسیفرمت :  ورد ( Word (doc
.

حجم فایل :   10.8 MB


تعداد صفحه : 125


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید


فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه
1-1ریخته گری  2
2-1تهیه قالب  3
3-1تهیه مدل  4
4-1اعمال ضريب انقباض فلز  4
5-1شيب مدل  5
6-1گوشت اضافی برای ماشين کاری  5
7-1ریخته گری در قالب ماسه ای  5
8-1آماده سازی ماسه قالب گيری  6
9-1مختصری درباره ی فرآيند انجماد در ريخته گری  7
1-9-1جوانه زنی  7
2-9-1رشد  7
10-1ریخته گری گریز از مرکز  8
1-10-1 معايب  8
2-10-1 نحوه انجماد  8
3-10-1 حفره هاي گازي و حفره هاي انقباضي  8
4-10-1 ترك خوردگي  9
5-10-1 لب به لب و روي هم افتادگي  9
6-10-1 جدايش  9

فصل دوم
1-2 کوره‌هاي ذوب  10
1-1-2 کوره‌هاي بوته‌اي  10
2-1-2 کوره‌هاي ذوب با حرارت مستقيم  15
3-1-2 کوره‌هاي الکتريکي  17

فصل سوم
مواد قالبگيري براي ريخته‌گري فلزات  22
   مقدمه  22
  1 -3 مواد قالبگيري براي قالبهاي مصرفي   28
  2 -3 مواد قالب برای قالبهاي دائمي   30
  معرفي  30
 3-3 انتخاب جنس قالب   31
 1-3-3 ملاحظات انتخاب ماده قالب دائمي  33
4-3 مواد قالب براي ريخته‌گري گريز از مرکز  36
1-4-3 ريخته‌گري گريز از مرکز افقي  37
2-4-3ماده قالب براي ريخته‌گري گريز از مرکز افقي   38
قالب‌هاي مصرفي  38
قالبهاي دائمي  38
3-4-3 ريخته‌گري گريز از مرکز عمودي  39
5-3 انتخاب جنس قالب براي دستگاه  42

فصل چهارم
جريان مذاب  44
   1-4 جريان مذاب در ريخته‌گري گريز از مرکز عمودي  44
2-4 سياليت  48
 3-4 جريان مذاب در دستگاه  52

فصل پنجم
محاسبه گشتاوري که بر قالب بايد اعمال شود  55

فصل ششم
تسمه و پولي انتقال قدرت  59
 مقدمه   59
 1-6 تسمه‌ها  59
 2-6 گرداننده‌هاي با تسمه تخت و گرد  61
  3-6 تسمه‌هاي V   64
  4-6 طراحي و انتخاب تسمه و پولي دستگاه  70

فصل هفتم
ميل محور  74
مقدمه  74
1-7 بارگذاري ايستا  75
2-7 بار ايستا خمش و پيچش  76
3-7 آئين نامه ASME براي طراحي شفت‌هاي انتقال قدرت  77
4-7 تمرکز تنش در شفت‌هاي با مقطع دايره‌اي  78  
5-7 محاسبات مربوط به طراحي شفت انتقال قدرت دستگاه  80

فصل هشتم
ياتاقانهاي تماس غلتشي  85
1-8 انواع ياتاقان  86
2-8 عمر ياتاقان  89
3-8 بار ياتاقان  95
4-8 انتخاب بلبرينگها و رولربيرينگهاي ساده  95
5-8 انتخاب بلبرينگ براي دستگاه  100

فصل نهم
کوپلينگ  103
1-9 انواع کلاچهاي گيره‌اي  103
2-9 انتخاب کوپلينگ مناسب براي دستگاه  105

فصل دهم
سيستم راهگاهي دستگاه ريخته‌گري گريز از مرکز افقي  107

فصل یازدهم
شرح تست عملی دستگاه  109

ضميمه  112

منابع  113
نمونه متن

-3  مواد قالب براي ريخته‌گري گريز از مرکز
معرفي
در فرآيند ريخته‌گري گريز از مرکز عمليات ريخته‌گري با استفاده از نيروي گريز از مرکز حاصل از دوران قالب انجام مي‌گيرد و مذاب بر اثر نيروي مذکور در قالب جاگير و منجمد مي‌شود اگر چه تقسيم‌بندي‌هاي متفاوتي در مورد اين فرآيند امكان‌پذير و متداول است ولي فرآيند ريخته‌گري گريز از مرکز را در يک بسته‌بندي کلي مي‌توان به ريخته‌گري گريز از مرکز افقي  و ريخته‌گري گريز از مرکز عمودي  تقسيم‌بندي کرد

1-4-3 ريخته‌گري گريز از مرکز افقي (Horizontal centrufugal casting)
ريخته‌گري گريز از مرکز افقي براي قطعاتي به کار مي‌رود که دوار و داراي محور تقارن باشند نيروي گريز از مرکز از طريق چرخاندن يک قالب استوانه‌اي دوار حول محور تقارن خود ايجاد مي‌شود و فلز مذابي که وارد قالب مي‌گردد بر اثر اين نيرو به جداره قالب مي‌چسبد، شکل مطلوب را به خود مي‌گيرد و سپس انجماد انجام مي‌شود
يک ماشين ريخته‌گري گريز از مرکز افقي بايد قادر به انجام صحيح و مکرر چهار عمل باشد:
•    قالب بايد با سرعت از پيش تعيين شده بچرخد
•    لازم است يک وسيله واسطه براي ريخته‌گري فلز مذاب به داخل قالب وجود داشته باشد
•    وقتي فلز مذاب ريخته مي‌شود، سرعت انجماد  صحيح بايد در قالب تثبيت شود
•    لازم است يک وسيله کمکي جهت خارج کردن قطعه منجمد شده از قالب، موجود باشد
شکل (الف 3-3) طرح کلي و عمومي يک ماشين ريخته‌گري گريز از مرکز افقي را نشان مي‌دهد بسياري از متغيرهاي موجود در اين طرح پايه را مي‌توان به صورت‌هاي متفاوت در ماشين‌هاي ريخته‌گري مشاهده کرد

برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید
 

شماره سفارش  : 153

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  : ریخته گری دقیقبه زبان : فارسیفرمت :  ورد ( Word (doc
.

حجم فایل :   4.8 MB

تعداد صفحه : 58قیمت :  14,000 تومان

برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید
فهرست مطالب:ريخته گري دقيقفهرست مطالب 
چکيده

فصل اول : مقدمه
    1-1- ريخته گري دقيق
1-2- فوائد ريخته گري دقيق
1-3- طبقه بندي فرايند ريخته گري دقيق 
1-3-1- قالب گيري پوسته اي 
1-3-2- قالب گيري تو پر 
1-4- قالب هاي مدل سيليکون ولاتکس 
1-4-1- نمونه اصلي 
1-4-2-قالب 
1-4-3- قالب گيري. 

فصل دوم: مدل هاي مورد استفاده در ريخته گري دقيق
2-1- مواد سازنده مدل 
2-2- مدل هاي مومي 
2-3- موم تزريقي 
2-4- دامنه انجماد 
2-5- مجموعه مدل 

فصل سوم: مواد دير گداز مورد استفاده در ريخته گري دقيق
3-1- روش هاي قالب گيري پوسته سراميکي 
3-2- مواد ديرگداز 
3-2-1- ماسه سيليسي 
3-2-2- دوغاب زير کني 
3-2-3- آلومينها 
3-2-4- کاينيت سيليمنت و آندالوسيت 
3-2-5- موليت 
3-2-5- ولاستونيت 
3-2-7- دياسپور و بوکسيت 
3-3- اندازه دانه 
3-4- چسب ها 
3-4-1- سيليس کلوئيدي 
3-5- اجزاي تشکيل دهنده دوغاب. 
3-6- دغاب سيليس گداخته 
3-7- دوغاب زيرکن 

فصل چهارم:روش هاي تهيه وساخت قالب هاي ريخته گري دقيق
4-1- روش هاي تهيه قالب براي مدل هاي جيوه اي. 
4-2- دستگاه هاي مخلوط کننده 
4-3- خشک کردن. 
4-4- کنترل فرايند 
4-5- فرايند قالب گيري تو پر براي آليازهاي غير آهني 
4-6- موم زدايي قالب هاي پوسته سراميکي. 
4-7- روش هاي اعمال فشار خارجي 
4-8- موم زدايي و پيش گرم کردن قالب هاي تو پر 
4-8-1- پختن وپيش گرم کردن قالب ها 
4-8-2- پيش گرم کردن قالب ها براي ريخته گري در خلا 
4-8-3- درجه حرارت پيش گرم کردن 
4-9- روش هاي ريختن 
4-9-1- رو ش  ريخته گري نقلي 
4-9-2- روش ريختن تحت فشار. 
4-9-3- روش ريخته گري به کمک خلا
 4-9-4- روش ريخته گري گريزنده از مرکز 
4-9-5- روش ريخته گري گريزنده از مرکز عمودي 
4-9-6- روش ريخته گري گريزنده از مرکز توسط دستگهاي گريز از مرکز 
4-1- راهگاه و تغذيه گذاري 

فصل پنجم: عيوب قطعات ريخته گري دقيق و بر طرف کردن آنها
5-1- عيوب قطعات ريخته گري دقيق 
5-1-1- نيامدها. 
5-1-2- سر به سر شدن. 
5-1-3- ترک هاي انقباضي وترکها. 
5-1-4- تخلخل 
5-1-5- انقباض ناشي از انجماد. 
5-2- مقايسه انواع ريخته گري با ريخته گري دقيق 
5-3- چگونگي تهيه و آماده سازي مواد مصرفي. 
5-3-1- قالب براي ساخت مدل مصرفي.. 
5-3-2- تهيه موم و نحوه آماده سازي آن 
5-3-3- تهيه دير گداز و دغاب دور مدل.. 
5-3- چگونگي انجام آزمايش ها و مراحل مختلف آن. 

فهرست جداول
جدول[1] قابليت هاي فرايندهاي اصلي ريخته گري 
جدول[2] خصوصيات برخي مواد دير گداز 
جدول[3] تغير حجم چند فلز متعرف حين گداز 
جدول[4] براورد کيفي هزينه هادر روشهاي اصلي ريخته گري 
فهرست شکل ها
شکل[1] مراحل توليد قطعه ريخته گري در قالب هاي پوسته اي. 
شکل[2] دياگرام شماتيک مراحل قالب گيري و ريخته گري در يک قالب توپر 
شکل[3] يک قطعه توليد شده در روش ريخته گري تو پر.. 
شکل[4]  يک قطعه توليد شده در روش ريخته گري پوسته اي...  
شکل[5] يک قطعه معيوب داراي ترک انقباضي... 
شکل[6] يک قطعه معيوب داراي تخلخل 
شکل[7] يک قطعه معيوب داراي عيب انقباض ناشي از انجماد 

منابع وماخذ
نمونه متن

-1- روش قالب‌گيري  پوسته سراميكي
قالبهاي پوسته سراميكي اصولاً براي ريخته‌گري فولادهاي كربني آلياژي و ضدزنگ و آلياژهاي مقاوم در برابر درجه حرارت و نيز آلياژهاي ديگر كه نقطه ذوب آنها بالاي 100 درجه سانتيگراد است بكابرده مي‌شود. قالبها به اين طريق تهيه مي‌گردند كه ابتدا مجموعه مدل در دوغابي كه دانه‌هاي سراميك در آن بصورت معلق هستند فرو برده مي‌شود، پس از بيرون آوردن و چكيده دوغاب اضافي سطح خيس با دانه‌هاي ديرگداز خشك از طريق پاشيدن يا فروبردن در يك بستر روان پوشيده مي‌گردد. سپس اين مجموعه پوشش داده شده خشك شده و اين عمليات تكرار مي‌شود تا پوششي به ضخامت مورد نظر تشكيل گردد. پوشش اوليه پيش پوشش ناميده مي‌شود و معمولاً براي اينكه سطح صافي پس از ريخته‌گري توليد گردد، در اين مرحله از دوغابي كه داراي دانه‌هاي سراميكي ريزتري است استفاده مي‌شود. زيرا صافي پوشش اوليه تا اندازة زيادي باعث صافي سطح كار مي‌گردد. در پوششهاي بعدي به ملاحظاتي نظير تخلخل و اقتصادي‌بودن روش، از دوغابي كه به ترتيب دانه‌بندي آن درشت‌تر مي‌گردد استفاده مي‌شود.4-5- فرآيند قالب‌گيري توپر براي آلياژهاي غيرآهني:
فرآيند قالب‌گيري توپر براي انواع آلياژهاي غيرآهني كه درجه حرارت ريختن آنها كمتر از 1000درجه سانتي‌گراد باشد( مثل آلياژهاي آلومينيم و بسياري از آلياژهاي مس)، بدليل اثر درجه حرارت ريختن روي چسبها و مواد ديرگداز، با روشهائي كه براي آلياژهاي آهني بكار مي‌رود، متفاوت است. مواد سازندة قالب براي قطعات ريخته‌گي غيرآهني معمولاً‌ شامل سنگ گچ (كه هم بعنوان چسب و هم بعنوان مادة ديرگداز عمل مي‌نمايد) و مخلوطي از مواد ديرگداز ديگر است مثل، انواع گوناگون سيليكاتها، كه براي كنترل نفوذ‌پذيري در قالب بكار مي‌روند. در اين روش مواد ديرگداز با دانه‌بندي ريز بكار مي‌رود و نيازي به پيش پوشش كردن مدل نيست.

برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید