دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی کوبول cobol

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 195: آشنایی با زبان برنامه نویسی کوبولاین مقاله 61 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.
 برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (4009) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***

- لیست تمامی پروژه های کامپیوترفهرست مطالب این مقاله:
مقدمه              
فصل1:کوبول مقدماتی
فصل2:برنامه نویسی به زبان کوبول
فصل3:آشنایی با بخش های زبان کوبول
فصل4:برنامه نویسی ساختاری در کوبول
فصل5:ترجمه و اجرای یک برنامه کوبول
فهرست منابع
نمونه ای از متن این پروژه :

  قوانین مربوط به کد کردن برنامه کوبول 
یک سطر از برنامه کوبول طوری نوشته می شود که بتوان آنرا در 80 ستون کارت پانچ و یا از طریق ترمینال تلویزیونی وارد کامپیوتر کرد .به همین دلیل برای کد کردن برنامه کوبول  از فرم خاصی به نام فرم کد گذاری کوبول به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد.
در ستون های 1 تا 6 ترتیب خطوط برنامه نوشته می شود:
ستون های 1 تا 3 شماره صفحه
ستون های 4 تا 6 شماره ردیف
در این ستون ها از حروف و کاراکتر های مخصوص نباید استفاده کرد بلکه فقط اعداد به کار برده می شود.شماره ردیف ها هیچ گونه اثری در برنامه کوبول ندارد و الزامی در نوشتن آنها نیست.اگر در برنامه کوبول برای هر خط شماره ردیف گذاشته شود برنامه مترجم شماره ردیف دستور های برنامه را کنترل کرده ودر صورت پشت  نمره نبودن آنها ،موقع لیست کردن ،حرف sرا در اول خط ذیربط چاپ می کند.
طرز نوشتن در ستون 7     
ستون 7(شاخص امتداد )به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
با گذاشتن علامت (*) در این ستون ،هر نوع توضیحی که در آن خط نوشته شده باشد عیناً چاپ می شود.
علامت (/) در ستون 7 وظیفه  (*) را انجام می دهد با این تفاوت که توضیح نوشته شده در مقابل آن در اول صفحه چاپ می شود.
علامت (-) در ستون 7 ادامه یک لیترال یا یک کلمه ناقص را نشان می دهد.هر گاه یک لیترال غیرعددی که با علامت نقل قول شروع شده است،در یک سطر جای نگیرد بقیه آن در سطر بعدی با گذاشتن علامت (-) در ستون 7 ویک علامت نقل قول ،از ستون 12 به بعد نوشته شده وبا یک علامت نقل قول دیگر خاتمه می یابد.
هنگام نوشتن دستورها گاهی اتفاق می افتد که با رسیدن به ستون 72 کلمه ای ناقص نوشته شود در این صورت با گذاشتن علامت (-) در ستون7، در سطر  بعدی می توان بقیه کلمه را نوشت.البته می توان در هنگام رسیدن به ستون 72 با گذاشتن چند ستون خالی کلمه را در سطر بعدی نوشت در این صورت نیازی به علامت (-) نیست. 
طرز نوشتن در ستون های 7 تا 72
این ستون ها برای نوشتن ورودیه ها ،جملات،دستور های چهار بخش کوبول مورد استفاده قرار می گیرد ودارای دو حاشیه می باشد :
حاشیه یا مارجین A  که از ستون 8 شروع می شود.
حاشیه یا مارجین B  که از ستون 12  شروع می شود.
از این حاشیه ها به شرح زیر استفاده می شود.
نام بخش های کوبول از ستون 8 شروع شده و بعد کلمه DIVISION نوشته شده و به نقطه ختم می شود.این ورویه ها به تنهایی در یک خط نوشته می شوند.
نام قسمت ها از ستون 8 شروع شده و بعد از یک فاصله کلمه  SECTION و به دنبال آن یک نقطه گذاشته می شود.این ورودیه ها نیز به تنهایی در یک خط نوشته می شوند.
اسم عملیات از ستون 8 نوشته شده وبه نقطه ختم می شوند.با رعایت حد اقل یک فاصله از نقطه می توان دستور های عملیات را در حاشیه B نوشت.
شاخص سطوح  FD در بخش شرح فایل ها از ستون 8 شروع می شود .اسامی و ورودیه های این قسمت از حاشیه  B نوشته می شوند.
شماره سطوح 01 حتماً از ستون 8 نوشته می شود.نوشتن سایر شماره های سطوح  02 تا49 ، 66 ، 77 ،88 در هر دو حاشیه بلا مانع است.
ستون های 73 تا 80
این ستون ها برای نوشتن هر مطلبی جهت شناسائی برنامه به کار برده می شوند.استفاده از هر نوع کاراکتر در این ستون ها بلا مانع است.زیرا مطالب نوشته شده اثری در برنامه هدف یا برنامه مترجم ندارد بلکه فقط برای برنامه نویس قابل استفاده است.

آشنایی با بخش شناسایی یا هویت برنامه
اولین بخش کوبول شناسائی آن است که در آن ورودیه هایی از قبیل نام برنامه،نام برنامه نویس ،سازمان، تاریخ نوشتن برنامه تاریخ ترجمه برنامه وطبقه بندی برنامه نوشته می شود.این بخش در عملکرد برنامه هدف که به زبان ماشین است ،اثری ندارد بلکه به منظور شناسائی برنامه توسط برنامه نویس یا سایر کاربران مورد استفاده قرار می گیرد.شکل کلی این بخش به شرح زیر است:
ID-DIVISION.                                                                
PRIGRAM-ID            program-name.                            
                                                   
همان طور که ملاحظه می شود آوردن دو خط اول این بخش الزامی است و نوشتن بقیه ورودیها اختیاری است. 
در این بخش شرحی از سیستم کامپیوتر ودستگاههای ورودی وخروجی مربوط به هر یک از فایل های مورد عمل آورده می شودودر حقیقت این بخش به عنوان رابطی بین دو بخش داده ها وعملیات که مستقل از ماشین هستند،به کار برده می شود.عبارات مربوط به ورودیه های این بخش در مورد کامپیوتر های مختلف متفاوت است.هر تولید کننده ای عبارات ویژه ای در این بخش برای کامپیوتر خود معرفی می کند.بخش شناسایی کامپیوتر دارای دو بخش به شرح زیر است:
قسمت مربوط به تشریح سیستم کامپیوتر:
در این قسمت نام کامپیوترهایی که برای ترجمه برنامه واجرای آن مورد عمل قرار می گیرند ،آورده می شوند.هر برنامه نویس بهتر است به کتب فنی کامپیوتر مورد عمل خود مراجعه و مشخصات فنی آن را در این قسمت بنویسد.
قسمت مربوط به تشریح دستگاههای ورودی وخروجی مورد استفاده فایل های مورد عمل:
این قسمت در حقیقت عمل انتقال داده ها را بین کا مپیوترو فایلهای  داده انجام می دهد.پا راگراف FILE-CONTROL فایلها رابا دستگاههای ورودی و خروجی مربوط می سازد.ورودیه این پاراگراف،فایلهای داده را نام گذاری کرده وهر یک از آنها را به یکی از دستگاههای جانبی مربوط می سازد.ورودیه این پاراگراف SELECT نام دارد که از ستون 12 نوشته می شود. بعد از آن نام فایل که به وسیله برنامه نویس انتخاب شده آورده می شود.سپس عبارت ASSIGNTO و بعد از آن نام دستگاه ورودی یا خروجی که توسط سازندگان کامپیوتر ذیربط تعریف شده است،نوشته می شود.در مثال داده شده زیر، اسم
CARD-FILE به عنوان اسم فایل ورودی واسم PRINT-FILE به عنوان اسم فایل خروجی توسط برنامه نویس تعیین شده وبه ترتیب به دستگاه کارت خوان با نام UT-S-INPUT ودستگاه چاپ با نام UT-S-OUTPUT ربط داده شده است.البته اسامی دستگاههای کارت خوان وچاپ در این مثال مربوط به سیستم کامپیوتر IBM مدل 370 می باشد.

آشنایی با بخش داده         
در این بخش ،فایلهای ورودی وخروجی با شرح کامل رکورد های مربوطه آورده می شود،
این بخش دارای دو قسمت بسیار مهم می باشند که عبارتنداز:
قسمت فایلها
قسمت کار در حافظه
قسمت فایلها
اولین قسمت از بخش داده ها ،قسمت تشریح فایلهای ورودی وخروجی به نام FILE SECTIONمی باشد.شرح هر فایل ورودی یا خروجی در این قسمت با ورودیه ای تحت عنوان FD(File Description) برابر فرمت زیر نوشته می شود:
DATA DIVISION.
[FILE SECTION.
[FD file-name
         LABEL         RECORD IS                  STANDARD
                               RECORD ARE              OMITTED
[01 record-name
     (data descriptions)]