دانلود الگوریتم زمانبندی صف چندگانه FB(ناقص)

نظرات 3

دانلود پروژه شماره 218: الگوریتم زمانبندی صف چندگانه  feed backاین پروژه کد برنامه نویسی الگوریتم  FB و به زبان c میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی RR(ناقص)

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 217: الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی ROUND ROBINاین پروژه کد برنامه نویسی الگوریتم  RR و به زبان c میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود پروژه نرم‌افزار طراحي ترانسفورماتورهای توزيع

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 212:

نرم‌افزارطراحي ترانسفورماتورهاي توزيع با استفاده از GUI محيط MATLABاین مقاله به زبان فارسی، 118 صفحه با فرمت ورد و 30 صفحه با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی متلب MATLAB

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 196: آشنایی با زبان برنامه نویسی متلب
این مقاله 142 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی کوبول cobol

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 195: آشنایی با زبان برنامه نویسی کوبولاین مقاله 61 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی الگول Algol

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 194: آشنایی با زبان برنامه نویسی الگولاین مقاله 16 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...