دانلود رایگان مقاله تأثير ادوات کليدزنی در قابليت اطمينان شبکه‌های توزيع

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 213:

بررسی و تحليل تأثير ادوات کليدزنی در قابليت اطمينان شبکه‌های توزيع و انجام مطالعات در شبکة فشارمتوسط شهر مراغهاین مقاله 124 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود پروژه نرم‌افزار طراحي ترانسفورماتورهای توزيع

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 212:

نرم‌افزارطراحي ترانسفورماتورهاي توزيع با استفاده از GUI محيط MATLABاین مقاله به زبان فارسی، 118 صفحه با فرمت ورد و 30 صفحه با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود پروژه بررسی رفتار خطوط انتقال در شرایط گذر

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 211:

بررسی رفتار خطوط انتقال در شرایط گذر و شبیه سازی با MATLABاین مقاله به زبان فارسی،127 صفحه و با فرمت ورد میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود بکارگیری هادی آلومینیومی بجای هادی مسی در خطوط زمینی

نظرات 0


دانلود پروژه شماره 210:
بررسی بکارگیری هادی های آلومینیومی بجای هادی های مسی در خطوط زمینی شبکه توزیعاین مقاله به زبان فارسی، 59 صفحه با فرمت ورد و 22 صفحه با فرمت پاورپوینت میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود پروژه منطق فازی

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 209:  دانلود پروژه منطق فازی
این مقاله 70 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

ادامه مطلب ...

دانلود پروژه جایابی بهینه تولیدات پراكنده در سیستم توزیع انرژی الكتریكی

نظرات 0


دانلود پروژه جایابی بهینه تولیدات پراكنده

در سیستم توزیع انرژی الكتریكی
دانلود پروژه شماره 169:
جایابی بهینه تولیدات پراكنده در سیستم توزیع انرژی الكتریكی بر اساس

 الگوریتم ژنتیك با لحاظ نمودن كمینه سازی تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ

این مقاله 128 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

ادامه مطلب ...