دانلود مقاله بررسی سيستم های قدرت

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 11:  بررسی سيستم های قدرت


این مقاله 65 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

 برای مشاهده جزئیات و خرید این پروژه (11) اینجا کلیک کنید

*** لینک های پرطرفدار ***


- لیست سایر پاورپوینتهای آماده رشته برق

فهرست مطالب:
بررسي سيستم هاي قدرت
پريونت كردن يك ترانسفورماتور
توان ماكزيمم در خط دو سو تغذيه
اندوكتانس داخلي يك هادي توپر
خازن در سيستم سه فاز با فواصل نامساوي و جابه جا شده
تنظيم ولتاژ (رگولاسيون )
ضريب برگشت جريان از منبع
حل مسائل
اثبات رابطه خازن با اثر زمين در حالت عدم شادي فاصله فازها تا زمين

نمونه متن:
سئوالات فصل اول
1.    توان ورودي به خطي با امپدانس  و ولتاژ   مي باشد . ولتاژ و توان در انتهاي خط و همچنين توان مصرفي را بدست آوريد .
2.    در شكل مقابل بار سه فاز نامتقارني را مشاهده مي كنيد از دو واتمتر جهت محاسبه توان مصرفي آن استفاده كرده ايم . هر يك از واتمترها چه مقدار توان را نشان مي دهند . توان مصرفي چقدر است ؟‌
3.    با توجه به شكل مقابل ، ولتاژ ابتداي خط ابتداي خط را بر حسب ولتاژ انتهاي خط و توان حقيقي و موهومي بدست آوريد ؟‌
4. خط انتقال سه فازي با امپدانس  بار ستاره اي در انتهاي خط را تغذيه مي كند ، بار مذكور در ضريب قدرت 0.8 پس فاز و ولتاژ خط kv10 توان 200 kW را ضرب مي كند ؟
الف ) مطلوبست ولتاژ ابتداي خط و توان حقيقي و موهومي توليد در ابتداي خط 
ب ) اگر ولتاژ ابداي خط 10 Kvو بار انتخاي خط داراي امپدانس  بصورت مثلث باشد . ولتاژ انتهاي خط را محاسبه كنيد .
ج ) اگر بخواهيم ضريب قدرت بار در حالت (الف) به 0.98 برسد ،‌به چه مقدار خازن نيازمنديم 
د ) براي اينكه ولتاژ را در انتهاي خط در قسمت (ب) به 10 kvبرسانيم سه خازن مساوي با بار بصورت ستاره موازي مي كنيم . خازنها را محاسبه كنيد .
5. دو ماشين الكتريكي با ولتاژهاي  ازطريق امپدانس  به يكديگر متصل شده اند معين كنيد كه كداميك از ماشينها به عنوان مولد و كداميك بصورت موتور عمل مي كنند . توانهاي حقيقي و موهومي هر ماشين را بيابيد .
6. يك ماشين حفاري در هنگام حفاري توان c.1 MVAدر ضريب قدرت 0.8 پس فاز معرف مي كند و هننگام تخليه بيل ، توان 0.1 MVA در ضريب قدرت 0.5 پيش فاز توليد مي كند . در انتهاي دوره استخراج ، تغيير در اندازه جريان منبع باعث قطع كردن رله ها حفاظتي مي شود . بنابراين لازم است تغيير جريان را مينيمم كنيم . مي توان از سه خازن در ترمينالها استفاده نمود . مطلوبست مقدار خازنها ،
7. سيستم زير مفروض است . ولتاژ ترمينال ژنراتور 13.2 kV مي باشد . مطلوبست محاسبه جريان ژنراتور ، جريان و ولتاژ بار و تواني كه توسط بار جذب مي شود .
فصل دوم :‌
بار : در بار امپدانس اگر ولتاژ 1% كاهش يابد ، توان مصرفي 2% كاهش مي يابد و اگر فركانس 1% كاهش يابد توان  افزايش مي يابد .
خط شعاعي ، يكسو تغذيه :                                
توان ماكزيمم در خط شعاعي :     
خط دو سو تغذيه :
 = توان توليدي ژنراتور                                           
 = توان مصرفي ژنراتور                                                               
 = توان انتقالي از ژنراتور 1 به 2                         
توان ماكزيمم در خط دو سو تغذيه :‌
تفاوت خط دو سو تغذيه با يكسو تغذيه در اينست كه در خط دو سو تغذيه ، باس دوم داراي ولتاژ ثابتي است و بوسيله ژنراتور و يا خازن كنترل مي شود .