دانلود مقاله مسیریابی خطوط انتقال نیرو

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 175: مسیریابی خطوط انتقال نیرو

این مقاله 50 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

دانلود خلاصه این مقالهبرای خرید نسخه پاورپوینت این مقاله اینجا کلیک نمایید
فهرست مطالب این مقاله به شرح زیر است:

مقدمه و تعاريف
نکات اساسي در انتخاب مسير
آشنايي با GIS و کاربردهاي آن در خطوط انتقال نيرو
انواع مسيريابي
مراحل مسيريابي
آشنايي با نرم افزار  Google Earth
پيشنهادات

نمونه ای از متن این مقاله:

مقدمه، ضرورتها، فواید، اصول، ابزارها، تعاریف


سنجش از دور  Remote Sensing (RS)
تصاویر ماهواره Satellite Images
سامانه اطلاعات مکانی Geographical Information System (GIS)
مدل ارتفاعی رقومی زمین Digital Elevation Model (DEM)
تصاویر رستر Raster Images
تعاریف
سامانه موقعیت یاب جهانی Global Position System (GPS)
لایدار Light Detection And Ranging (LiDAR)

عکسهای هوایی
۲. نکات اساسی در انتخاب مسیر
توجیه اقتصادی
هماهنگی فنی
هماهنگی با محیط طبیعی
زمین شناسی مسیر
توجیه اقتصادی
کوتاهترین مسیر ممکن با رعایت کلیه شرایط فنی و منطقه ای
استفاده از کمترین تعداد دکلهای ممکن، با رعایت استانداردهای موجود
هماهنگی فنی
رعایت کلیه حریمها در عبور از موانع و تاسیسات
سهولت اجرا
درنظر داشتن قابلیتهای برجها
تامین ایمنی کامل تجهیزات خط پس از اجرا
قابل دسترس بودن جهت اجرا و نگهداری خط (مجاورت با جاده ها)
درنظرگرفتن طرحهای عمرانی آتی
نزدیکی به مناطق احتمالی مصرف انرژی در آینده
اجتناب از تقاطع خط با سایر خطوط و وسایل انتقالی دیگر
هماهنگی با محیط طبیعی
وجود حداقل تسطیح زمین و قطع درختان در زمان اجرا
رعایت محدودیتهای قانونی سازمان حفاظت محیط زیست
توجه به نحوه عبور خط از زمینها و مناطق با عوارض مختلف
حفظ زیبایی.


برای خرید نسخه پاورپوینت این مقاله اینجا کلیک نمایید