دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد

 منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزیندانلود پروژه شماره 159:
 منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین 

   Renewable Alternative Energy Sources
این مقاله 72 صفحه، به زبان انگلیسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.


شما میتوانید با سفارش ترجمه این مقاله، ترجمه فارسی آن را در مدت زمان کمتر از یک هفته دریافت نمایید.
فهرست این مقاله به زبان فارسی


ميزان توليد انرژي در دنيا
ميزان مصرف انرژي در آمريکا
منابع انرژي جايگزين
انرژي خورشيدي
انرژي پاک خورشيدي
انرژي گرمايي خورشيدي
انرژي الکتريکي خورشيدي
ذخيره سازي انرژي الکتريکي خورشيدي
انرژي زمين گرمايي
منابع انرژي زمين گرمايي
انواع انرژي زمين گرمايي
The Geysers, California
محدوديت ها
انرژي اب
سدهاي سه دهنه
انرژي جذر و مد
انرژي حرارتي اقيانوس
انرژي باد
محدوديتهاي انرژي باد
انرژي زيست توده
سوخت زيست توده و سوخت هاي زيستي
سوخت اتانول
بنزين الکل دار

نمونه ای از متن مقاله به همراه نمونه ترجمهانرژي گرمايي خورشيدي

تخمین زده شده است که 40 تا 90 درصد اکثر نیازهای گرمایشی خانه ها میتواند با سیستم های گرمایش منفعل خورشیدی تامین گردد. خانه­های مجهز به سیستم گرمایش خورشیدی بسیاری ساخته شده­اند، اما هزینه­ی ساخت چنین خانه­هایی بسیار بالاست. همچنین تجهیز خانه­های قدیمی نیز به سیستم حرارتی خورشیدی بسیار هزینه بر است. عایق سازی کامل در این خانه نیز باعث افزایش آلودگی در خانه میشود.
Solar Heating

It has been estimated that 40 to 90% of most homes’ heating requirements could be supplied by passive-solar heating systems 100% solar homes have been built, but such homes usually cost many tens of thousands of dollars more to build Retrofitting older homes to be solar efficient can be too costly Over insulation can aggravate indoor pollution
Solar Electricity Direct production of electricity using sunlight is accomplished using photovoltaic cells, also called solar cells They have no moving parts and are “clean” energy They are used to power the space station and to provide electricity in remote areas on Earth A major limitation is cost, which greatly exceeds the cost of producing electricity using fossil fuels or nuclear power The best solar cells are only 20% efficient and only provide 50 watts of electricity per square meter of cell size A 100 watt light bulb would require 2 square meters of solar cells  And a 100-megawatt power plant would require 2 square kilometers (0.78 square miles) of solar cells This represents a major use of land and resource, which would use far more steel and concrete than a fossil fuel power plant

Storing Solar Electricity

In a solar energy home, extra electricity is stored in batteries for later use This work well for one house Unfortunately, no wholly practical technology has been developed to store large amounts of electricity, despite advances in batteries Some possible schemes for storing the energy of solar generated electricity include breaking up water into oxygen and hydrogen to burn later as fuels Also pumping water to an elevated reservoir for later use as hydroelectric power generation


سفارش ترجمه مقاله Renewable Alternative Energy Sources


برچست ها : ,