دانلود مقاله پاورپوینت در مورد ترمیم سیستم های قدرت

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 183:
رقابتی جدید در ترمیم سیستم های قدرت

با مقیاس بزرگتری از تولید پراکنده

این مقاله 48 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

دانلود خلاصه پروژه رقابتی جدید در ترمیم سیستم های قدرت با مقیاس بزرگتری از تولید پراکنده


 برای مشاهده جزئیات و خرید این پروژه (183) اینجا کلیک کنید


*** لینک های پرطرفدار ***


- لیست سایر پاورپوینتهای آماده رشته برق

سرفصل های این مقاله:
مقدمه
اهداف
متدولوژی راه حل ترمیم
مسئله ترمیم سیستم توزیع
الگوریتم ترتیب کلیدزنی مطلوب
بررسی و مباحثه
نتیجه

نمونه ای از متن این پروژه :

   همزمان کردن با شبکه های سطح بالا تر
 در مرحله قبلی در همه شبکه های سلولی ترمیم شده ، اتصال داخلی ممکن بود انجام شود  حالا انتظار گرفتن بارهای بیشتر با آسودگی از قابلیت استفاده DG  ضروری به نظر می رسد. مشکل مسئله بیشینه سازی ، وابسته بودن به حجم بار ترمیم شده تحت یک ایستگاه فرعی می باشد. بیان ریاضی آن در یک روش مشابه که فیدرها توسط DG دوباره انرژی می گیرند می باشد. همانطور که در مرحله سلولی شکل نشان داده شده بود.
 تابع هدف و محدودیت برای همه بخش های DG ، بار و چگونگی استقرار شبکه ایستگاه فرعی به کار گرفته می شود .

 الگوریتم ترتیب کلیدزنی مطلوب
همانطور که قبلاً نشان داده شد، ترمیم سیستم های توزیع مبنی بر DG ، ترکیب مسئله بهینه سازی در مرحله تصمیم گیری است.
پیچیدگی فضای آن است. دراینجا n تعداد کلید های تقسیم کننده است.
جستجو برای یک عملکرد بهینه ترتیب کلید زنی در ترمیم کردن مناطق بیشتر با استفاده از روش تحقیق عملیاتی.
     ترکیب کلیدزنی با استفاده از محاسبات پخش بار و شبیه سازی مکانیکی .
     الف- ترتیب کلیدزنی بهینه مطابق با الگوریتم شاخه و کران.
     1) فیدری که یک واحد DG black start  دارد:
    - نمایش هندسی شبکه
این مسئله توسط یک نمودار جهت دار که از واحد DG black start سرچشمه می گیرد مدل شده است .
همه DG هایی که ظرفیت  black start ندارند همانند بارهای با قدرت مصرفی منفی و با سطح اولویت بالا مطرح شده است. گره Li نشان دهنده بار Li است. پیکان Ak ، که K€[ 1,…,K] نشان دهنده اتصال الکتریکی بین منبع با بار یا بار با بار است که از منبع به بار جهت گرفته است ، یعنی قدرت جاری شده است. در هر پیکان ، یک کلید Ki می تواند بعنوان کلید از راه دور On/off بار قرار بگیرد.
نمودار G{L,A} ، n سطح دارد که بیانگر تقاضای بارگیری در فرآیند ترمیم است.
بررسی و مباحثه
به عنوان مثال ترمیم توزیع مبنی بر ظرفیت DG که در یک شبکه توزیع با دو پست 63/20kv انجام گرفته است، پست اول 5 فیدر با 55 شینه دارد که مصرف متوسط آن در حدود 14.7MW و  11MVAR می باشد و پست دوم ، 5 فیدر با 300  شینه دارد که مصرف متوسط آن در حدود 27.5MW و 10.52MVAR می باشد.
ما فرض می کنیم که این نوع از شبکه توزیع در یک شبکه انتقال ارائه شده است.( در شکل 4 نشان داده شده است).کل مصرف در سرتا سر سیستم در حدود 2200MW است. معرفی مطالعات پارامتری در فرآیند بازسازی سیستم توزیع با استفاده از DG ، مطابق اختلاف میزان مشارکت DG ارائه شده است و مزایای استفاده از پتانسیل DG به تصویر کشیده شده است.
     الف – مرحله سلولی شکل کردن شبکه در یک فیدر
     اجازه بدهید تا جزییات فرآیند ترمیم در یک فیدر (D6) که کل مصرف آن 5.378MW و 2.878MVAR است را تشریح کنیم (شکل 5). پنج واحد به فیدر متصل شده است. یک واحد DG black start ،1.2MW و چهار واحد 0.3MW دارد. ذخیره اولیه قابل استفاده آن در حدود 20% مقدار نامی قدرت DG black start  است.
    
   
       مدلهای تولید کلاسیک DG در صورتیکه از مجموعه نرم افزار های     EUROSTAG استفاده شود. تنظیم ولتاژ و فرکانس و حفاظت سیستم ها به طور مفصل تر توسط Enachman et al تشریح شده است.
      فیدر D6 برای دستیابی به D5 (شینه 107) ،D9 (شینه 42) وD10 (شینه 22) KNO دارد.مفروض بر اینکه زمان عملکرد کلیدزنی 5 دقیقه باشد.
      توسط کاربرد الگوریتم B&B بهترین راه حل بدست می آید و توسط شبیه سازی دینامیکی با نرم افزار EUROSTAG معتبر شده است.


مطابق ترتیب کلیدزنی


 برای مشاهده جزئیات و خرید این پروژه (183) اینجا کلیک کنید


*** لینک های پرطرفدار ***


- لیست سایر پاورپوینتهای آماده رشته برق