دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی Perl پرل

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 190: آشنایی با زبان برنامه نویسی پرلاین مقاله 16 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد. برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (4014) اینجا کلیک کنید

*** لینک های پرطرفدار ***

- لیست تمامی پروژه های کامپیوتر
فهرست مطالب این مقاله:
تاريخچه
متغييرها
بلوکها
فرمتهای مختلف نمايش رشته
کلاسهای کاراکترها
آرايه های اسکالر
آرايه های شرکت پذير
هش ها
فايلها
نمونه ای از متن این پروژه :
فرمتهای مختلف نمايش رشته
\n  خط بعدی
\t   Tab پرش به جلو به اندازه يک
\b   به اندازه يک کاراکتر به عقب می رود
\l   lower case نمايش کاراکتر بعدی بصورت
\u  upper case نمايش کاراکتر بعدی بصورت
\E Terminate \L or \E

کلاسهای کاراکترها

کاراکترهايی که شامل [ 0123456789 ] می باشند نمايانگر اعداد می باشند .
کاراکترهايی که شامل کاراکترهای[0-9,a-f] می باشند نمايانگر اعداد هگزادسيمال می باشند.
کاراکترهايی که شامل کاراکترهای[0-7] می باشند نمايانگر اعداد اکتال می باشند .
$octal_number =0377;
$hex_number = 0xff;
آرايه های اسکالر
آرايه های اسکالر به صورت زير تعريف می شوند :
@array1 = (4,5,6);
@array2 = (1,2,3, @array1, 7,8);
تابع push() يک عنصر به سمت راست يک آرايه اضافه می کند وتابع Pop() يک عنصر از سمت راست يک آرايه حذف می کند :
push(@array1,7);
Pop(@array1);