دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی متلب MATLAB

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 196: آشنایی با زبان برنامه نویسی متلب
این مقاله 142 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.
 برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (4008) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***

- لیست تمامی پروژه های پاورپوینت کامپیوتر
فهرست مطالب این مقاله:
معرفی نرم افزار
ویژگی های نرم افزار
آرایه ها در متلب
توابع و عملیات ماتریسی
عملیات منطقی و رابطه ای
ایجاد توابع در متلب
رسم نمودارها و منحنی ها
تجزیه و تحلیل فوریه
چند جمله ای ها
برازش منحنی و درونیابی
MATLAB  GUIDE
MATLAB  SIMULINK
نمونه ای از متن این پروژه :

حلقه for
شکل کلي حلقه for در متلب بصورت زير است:
    for   x= آرايه
        دستورات
    end
در اينصورت حلقه فوق به تعداد ستونهاي آرايه مشخص‌شده تکرار خواهد شد و در هر تکرار يکي از ستونهاي اين آرايه در متغير x قرار گرفته و در بدنه حلقه قابل استفاده است. در صورتيکه آرايه يک بردار باشد، هر بار يک عنصر از آن در متغير x قرار خواهد گرفت.
تذکر: با توجه به تواناييهاي ماتريسي متلب از کاربرد حلقه‌ها در متلب تا حد ممکن بايد پرهيز گردد زيرا اينکار باعث کند شدن شديد برنامه مي‌شود و نياز به کد نويسي بسيار بيشتري دارد.

مثال:
for n=1:10
    x(n) = sin(n * pi / 10);
end;
--------------
for k=[1,2,3,7]
    x(k) = k+1;
end;
>>x
x=
    2   3    4    0   0   0   0   8
حلقه while
در مواردي که بخواهيم يک يا چند دستور تا برقراري شرط خاصي تکرار گردند از اين حلقه استفاده مي‌کنيم. شکل کلي حلقه while بصورت زير است:
while    شرط
    دستورات
end
حلقه فوق تا زمانيکه شرط ذکر شده برقرار باشد تکرار خواهد شد.

برنامه‌ای بنویسید که نمرات چند دانشجو را به صورت یک بردار بگیرد و عملیات زیر را انجام دهد:
در صورتیکه ورودی کاربر بردار نباشد(ماتریس یا اسکالر باشد) پیام خطا دهد.(راهنمایی برای دادن پیام خطا می‌توانید از تابع error به جای disp استفاده کنید)
با استفاده از حلقه for و دستورات شرطی if-else-end تک تک نمرات را چک کند و به صورت زیر آنها را تغییر دهد:
نمرات کمتر از ۵ را به ۹ تغییر دهد
نمرات بین ۵ و ۸ را به ۹.۵ تغییر دهد.
نمرات بین ۸ و ۱۰ را به ۱۰ تغییر دهد.
نمرات بین ۱۰ و ۱۵ را ۱ نمره افزایش دهد
نمرات بیشتر از ۱۵ و کمتر از ۲۰ را ۰.۵ نمره افزایش دهد.
برنامه دیگری بنویسید که همان کارهای برنامه ۱-۶ را بدون استفاده از حلقه انجام دهد.

ایجاد توابع در متلب
Functions
یک m file به صورت زیر ایجاد می کنیم (کلماتی که با رنگ قرمز مشخص شده اند باید عینا نوشته شوند):
function y=afun(a,b)
>یک سری دستورات <
afun اسم تابع است.
y برگشتی تابع است.
a و b ورودی تابع.
بعد از نوشتن m file آن را با نام تابع (در اینجا afun) و پسوند .m ذخیره می کنیم.
سپس می توان در پنجره command ، تابع را اجرا کرد. مثلا اگر بنویسیم afunc(3,4) ، 3 به جای a و 4 به جای b قرار می گیرد. تابع اجرا می شود و مقدار y به دست آمده نشان داده می شود.
مي توان تابعي با چند خروجي داشت
function [y,t,x]=afunc(m)
تنها تفاوت ظاهري يک تابع و يک فايل متني آن است که سطر اول يک تابع با کلمه کليدي function شروع مي‌شود که شکل کلي آن بصورت زير است:

function [argout1 , argout2, … ] = funcname(argin1,argin2,…)
%معرفي فانکشن در يک سطر
%راهنماي استفاده
% از اين فانکشن

% نويسنده فانکشن ، نسخه و سال ساخت
    بدنه تابع   
    ...
تابع ممکن است هيچ آرگومان ورودي يا خروجي نداشته باشد.
اولين سطر  بعد از اعلان تابع، يک جمله توضيحي است که در هنگام استفاده از دستور lookfor در متلب مورد جستجو قرار مي‌گيرد
تمامي سطرهاي توضيحي تا نخستين سطر غير توضيحي در هنگام استفاده از دستور help نمايش داده ميشود.
بهتر است هنگام نوشتن يک تابع حتما يکي دو سطر در مورد نحوه استفاده از آن و عملکرد آن توضيح داده شود تا کاربر بتواند با استفاده از دستور help متلب با روش استفاده از آن تابع و قابليتهاي آن آشنا شود.
در يک فايل مي‌توان بيش از يک تابع تعريف کرد. در اينصورت تمامي اين توابع مي‌توانند يکديگر را فراخواني کنند اما تنها نخستين تابع از خارج از اين فايل قابل فراخواني است.
نام فايل با نام نخستين تابع آن بايد يکسان باشد. در  غير اينصورت بمنظور اجراي تابع بايد از نام فايل به جاي نام تابع استفاده گردد که البته کار درستي نيست.


فرمانهاي return و error

با استفاده از اين دو دستور مي‌توان اجراي يک تابع را پيش از رسيدن به انتهاي آن متوقف کرد. تفاوت دستور error با دستور return آن است که دستور error مي تواند يک پيغام خطا نيز بمنظور آگاهسازي کاربر نمايش دهد.
مثال:

s= input( ‘Please enter a scalar value= ‘);
if  length (s) > 1
    error(‘Error! Your input isn’’t a scalar!’);
end
a= linspace( 0 , abs(s) , 100);