دانلود پروژه در مورد ژنراتور القايي (آسنکرون)

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 201: ژنراتور القایی
این مقاله 123 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

دانلود خلاصه مقاله ژنراتور القایی
 برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (201) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***فهرست مطالب این پایان نامه:

مقدمه 

فصل اول

ژنراتور القايي

1-1- مزايای ژنراتور القايي

1-2 معايب ژنراتور القايي

فصل دوم

مدلسازي عددي يك ژنراتور القايي

2-1- تاريخچه مدل دو محوري ماشين القايي

2-2-1: معادلات تبديل يافته ولتاژ

2-2-2 معادلات تبديل يافته فلوي پيوندي

 

2-2-3- معادله تبديل يافته گشتاور مغناطيسي

2 -4 معا دلات حالت 

                                                          

2-5- مدل ژنراتور القايي در حالت ماندگار

2-6 تئوري فضاي برداری

 

فصل سوم

راه اندازي ژنراتور القايي

3-1- پديده تحريك خودي

3-1-1- تعبيرپروسه تحريك خودي براساس مدار معادل RLC

3-1-2- تعبير پروسه تحريك خودي براساس سيستمهاي خودنوساني

3-1-2-1- توصيف سيستم خودنوساني

3-1-2-2- سيستم ماشين القايي     

                                                          

3-1-3- تغبير پروسه تحريك خودي براساس پسماند مغناطيسی

3 -1-3-1بررسي هاي تئوريكی 

3-2 نكات عملي در راه اندازي ژنراتور القايي

فصل چهارم

مثالهايي از حالت هاي گذرا در ژنراتور القايي

 4-1 اتصال بار اهمي به ژنراتورالقا يي

4-2 اتصال كوتاه سه فاز متقارن

4-3 اتصال كوتاه دوفاز

4-4- اتصال كوتاه دو فاز به زمين

4-5 اتصال كوتاه يك فاز به زمين

4-6 اثر شتاب روتور برروي پديده تحريك خودی

نمونه ای از متن این پروژه

 

مقدمه

 

در اوايل قرن بيستم به اين واقعيت پي برده شد كه ماشين القايي بعد از قطع ولتاژ خط ممكن است در حالت تحريك باقي بماند ولي براي ايجاد چنين تحريكي شرايط خاصي مورد نياز بود. محققان بعد از پژوهش و تحقيق در يافتند كه با اتصال خازنهايي به ترمينال موتور القايي در حال چرخش (توسط توان مكانيكي بيروني) شرط تحريك پايدار بوجود آمده و ولتاژ بطور پيوسته توليد مي شود. بنابراين يك سيستم توليد جديدي متولد شد كه در آن ولتاژ خروجي شديداً به مقدار خازن تحريك و سرعت روتور و بار بستگي دارد. اين نوع توليد تا سالهاي 1960-1970 به فراموشي سپرده شد و مطالب كمي در مورد آن نوشته شد.

 علت اين بي توجهي در اهميت عملي كم چنين توليدي مستتر بود. چرا كه ژنراتور القايي به تنهايي توانايي كنترل ولتاژ و فركانس توليدي را ندارد. از اين رو ژنراتورهاي سنكرون در واحدهاي توليدي بکار گرفته و هرساله مقدار زيادي سوخت صرف توليد برق ac مي شود. طبيعي است با استفاده روزافزون از آلترناتورهاي سنكرون، آنهااز نظر مقادير نامي، روشهاي خنك سازي، تكنولوژي ساخت و مدلسازي اين ژنراتورها دستخوش رشد و تحول شدند، اما ساختار اساسي آنها بدون تغيير ماند ولي بدليل نگراني از نرخ كاهش شديد منابع انرژي تجديدناپذير و به طبع آن صعود چشمگير قيمت نفت از يك طرف و ظهور و رشد قطعات نيمه هادي قدرت و پيشرفت كنترل صنعتي از طرف ديگر ژنراتور القايي بازگشت مجددي يافت.

از اين رو علاقمندي زيادي براي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، مثل باد جهت جايگزيني سوخت و كاهش نرخ مصرف سوخت ايجاد شد و توجه به ژنراتور القايي به خاطر مزاياي زيادي كه دارد بيشتر شد.

در سالهاي اخير كاربرد ژنراتور القايي در توليد برق از توربینهای بادي و آبی کوچک مورد توجه زيادي قرار گرفته است. چرا كه سادگي نگهداري و كاهش منابع انرژي فسيلي و توانايي ژنراتور القايي براي تبديل توان مكانيكي از فاصله وسيعي از سرعت روتور موجب شده تا به فكر جايگزيني انرژي باد به جاي سوختهاي فسيلي بيافتند و انبوه تحقيقات در اين زمينه نشانگر توانايي آن در رفع مشكلات حاضر است.

 

نكات عملي در راه اندازي ژنراتور القايي:

بهنگام راه اندزاي ژنراتور القايي ايزوله، مهمترين مشكل تضمين تحريك خودي است، چرا كه ماشين در موقع شتاب روتور از سكون پسماند نامعلومي دارد.

پسماند مغناطيسي را مي توان با يك منبع ولتاژ مدل كرد كه تابع سرعت روتور است. بنابراين مي توان حدس زد كه شتاب روتور نيز در پديده تحريك خودي اثر دارد. از آنجاييكه نرخ تغيير پسماند روتور توسط هدايت بالاي روتور محدود مي گردد، پس هنگام تغيير موقعيت روتور، بايد پسماند مغناطيسي يك مدت زمان كافي دوام داشته باشد تا تحريك خودي تضمين شود. بنابراين مي توان گفت اگر سرعت روتور به آهستگي تغييركند احتمال عدم تحريك زيادتر مي شود.

از طرف ديگر در مد آسنكرون با برقراري جريان بيشتر، پسماند در اثر تغيير زياد زاويه δ كاهش مي يابد. بنابراين نوسان آهسته زاويه بار متناسب با شتاب پايين روتور خواهد بود. از اين رو با آزمايش عملي مي توان به بررسي اثر شتاب روتور پرداخت.

اين آزمايش شامل به حركت درآوردن روتور از حال سكون با شتاب ثابت و مختلف a مي باشد.

پسماند مغناطيسي القايي با دو مكانيزم زير قابل تغيير است:

1-    در شتاب بالا a جريانهاي آسنكرون ظاهر مي شود اما ممكن است با جريان هاي سنكرون تداخل داشته باشد.

2-    در شتابهاي ثابت a كم، اثر عكس العمل آرميچر ايجادشده توسط زاويه بار خاصيت مغناطيسي را كاهش مي دهد و تا سرعت هاي پايين، ماشين را زير ناحيه مد آسنكرون نگه مي دارد.