دانلود رایگان پروژه در مورد ماشینها و موتورهای الکتریکی در مترو

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 122: ماشینها و موتورهای الکتریکی در مترو


این مقاله 187 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد و نیز به صورت رایگان از سوی وبسایت ایران پروژه برای دانلود در اختیار میباشد.


فهرست مطالب
کنترل برق مترو(ماشينهاي الکتريکي در مترو)


مقدمه
فصل اول: مشخصات عمومي مترو
 مقدمه
 سيستم حمل و نقل
 تراكشن الكتريكي
 سيستم هاي حركت راه آهن شهري
 شبكه جريان متناوب مترو
 تغذيه موتورهاي قطار مترو

فصل دوم: مقدمه اي بر محركها و مبدلها
 محركهاي الكتريكي
 مبدلهاي AC به DC
فصل سوم: ماشينهاي DC بعنوان محرك
 تبديل انرژي الكترومكانيكي
 ماشين هاي جريان مستقيم DC
 نيروي محركه و ضد محركه الكتريكي
 برگشت پذيري
 مشخصه سرعت _ گشتاور
 انتخاب موتور DC مناسب براي قطارهاي مترو
 راه اندازي موتور سري
 ترمز كردن
 ترمز مكانيكي
 كنترل سرعت توسط كنترل كننده هاي استايكي
 اصول عملكرد برشگرها
 برشگرها
 مزيت عمده سيستم كنترل تريستوري
ترمز بازياب انرژي

فصل چهارم: ماشينهاي القايي بعنوان محرك
 مقدمه
موتورهاي القائي
 اصول كار موتورهاي القائي
 منحني گشتاور _ سرعت
 كنترل سرعت موتورهاي القائي
 روشهاي كنترل سرعت موتورهاي القائي
 اينورترهاي منبع ولتاژ _ جريان
اينورترهاي منبع ولتاژ
 اينورترهاي موج مربعي
 اينورترهاي PNM
 اينورتر منبع جريان

فصل پنجم: ماشينهاس سنكرون بعنوان محرك
مقدمه
 ماشينهاي سنكرون
 موتور سنكرون
 كنترل سرعت موتورهاي سنكرون

فصل ششم: مقايسه بين انواع محركها براي سيستم تراكشن
 ويژگيهاي موتور تراكشن
دلايل استفاده از موتور DC در تراكشن
معايب موتور جريان مستقيم DC سري
مقايسه بين موتورهاي القائي و سنكرون
 دلايل استفاده از موتورهاي آسنكرون در سيستم تراكشن
 مقايسه
 نتيجه گيري

فصل هفتم: مدلسازي محركهاي سيستم تراكشن

فصل هشتم: پخش بار در شبكه مترو

پيشنهاد براي ادامه كار

فهرست منابع
 متن نمونه

 
3-6- انتخاب موتور DC مناب براي قطارهاي مترو
    مترو گذشته از ويژگيهاي خود يك وسيله نقليه است، لذا موتورهاي الكتريكي آن مي بايست خصوصيات لازم براي به حركت درآوردن وسائط نقليه را داشته باشند. اين خصوصيات بطور خلاصه عبارتند از:
1ـ قابليت تأمين سرعت هاي مختلف و امكان تغيير سرعت با سهولت و بدون ايجاد خطرات احتمالي براي موتور و وسيله نقليه را داشته باشد.
2ـ ايجاد گشتاور زياد در ابتداي حركت براي غلبه بر نيروي اينرسي واگن هاي قطار و نيز نيروي اصطكاك كه در ابتداي راه افتادن بيشترين مقدار خود را دارد.
3ـ‌ تأمين سرعت زياد به هنگاميكه گشتاور مقاوم كاهش مي يابد.
با توجه به منحني مشخصه هاي موتورهاي DC و مقايسه آنها در مي يابيم كه سرعت موتور شنت نسبت به تغييرات گشتاور تقريباً ثابت است. لذا براي مواقعي مناسب است كه احتياج به سرعت ثابت در زمان نسبتاً طولاني باشد. از اينرو براي يك وسيله نقليه، بخصوص متروي شهري كه دائماً در حالت تغيير سرعت و توقف مي باشد مناسب نيست.

3-6- انتخاب موتور DC مناب براي قطارهاي مترو
    مترو گذشته از ويژگيهاي خود يك وسيله نقليه است، لذا موتورهاي الكتريكي آن مي بايست خصوصيات لازم براي به حركت درآوردن وسائط نقليه را داشته باشند. اين خصوصيات بطور خلاصه عبارتند از:
1ـ قابليت تأمين سرعت هاي مختلف و امكان تغيير سرعت با سهولت و بدون ايجاد خطرات احتمالي براي موتور و وسيله نقليه را داشته باشد.
2ـ ايجاد گشتاور زياد در ابتداي حركت براي غلبه بر نيروي اينرسي واگن هاي قطار و نيز نيروي اصطكاك كه در ابتداي راه افتادن بيشترين مقدار خود را دارد.
3ـ‌ تأمين سرعت زياد به هنگاميكه گشتاور مقاوم كاهش مي يابد.
با توجه به منحني مشخصه هاي موتورهاي DC و مقايسه آنها در مي يابيم كه سرعت موتور شنت نسبت به تغييرات گشتاور تقريباً ثابت است. لذا براي مواقعي مناسب است كه احتياج به سرعت ثابت در زمان نسبتاً طولاني باشد. از اينرو براي يك وسيله نقليه، بخصوص متروي شهري كه دائماً در حالت تغيير سرعت و توقف مي باشد مناسب نيست.
از طرفي ديگر به ازاء جريان ورودي يكسان، گشتاور راه ادازي موتور شنت، كمتر از موتور سري است و از اين جهت نيز انتخاب مناسبي براي كاربرد موردنظر نمي باشد.
در مقايسه با موتورهاي ديگر، يك موتور شنت احتياج به گشتاور راه اندازي كوچكتري دارد. اما نبايد اين تصور پيش آيد كه موتور شنت قادر به راه اندازي در بارهاي سنگين نيز مي باشد. زيرا اين گشتاور كوچكتر از گشتاور لازم براي به حركت درآوردن بارهاي سنگين است. در مقابل موتور سري گشتاور راه اندازي نسبتاً زيادي دارد. همچنين سرعت آن در رنج وسيعي مي تواند تغيير كند. موتور سري داراي سرعت كمتري در گشتاور زياد (بارهاي سنگين و يا ابتداي راه اندازي) و سرعت بسيار بالا و حتي خطرناك در بارهاي سبك مي باشد.
اين خصوصيات باعث شده است كه موتورهاي سري براي به حركت درآوردن بالا برها و جرثقيل ها و بالاخره وسايل نقليه بويژه قطارهاي برقي كاربرد مناسبي داشته باشند.
در موتور سري افت سرعت بر اثر افزايش بار خيلي بيشتر از موتور شنت است. از اين رو موتور سري براي مقاصدي كه احتياج به سرعت تقريباً ثابتي دارند مناسب نيست. علاوه بر گشتاور راه اندازي بزرگ، عامل ديگري كه كاربرد موتور سري در وسائط نقليه را سودمند مي سازد اين است كه وقتي بار روي موتور سوار مي شو. سرعت (و بنابراين E) در موتور كاهش پيدا كرده و افزايش گشتاور را با ازدياد بسيار كوچك جريان جبران مي كند. در مقابل يك موتور شنت در همان شرايط مي تواند سرعت خودش را تقريباً ثابت نگهدارد و لذا افزايش گشتاور را با افزايش بسيار زياد جريان جبران كند.
اگر به جاي استفاه از موتوري سري، يك موتور شنت قطارهاي مترو را به حركت درآورد، در هنگاميكه قطار در مسير خود از سطح  شيب دار بالا مي رود، موتور شت سرعت را تقريباً ثابت نگهداشته و از افت زياد آن جلوگيري مي كند. اين امر باعث مي شود اضافه قدرت لازم براي خنثي شدن نيروي مقاوم               كه در سطح شيب دار بوجود آمده است (    شيب مسير و F نيروي وزن قطار است) بوسيله جريان زيادي كه موتور شت مي كشد تامين مي شود. در حاليكه يك موتور سري تحت اين شرايط، بعلت تقاضاي جريان بيشتر خود به خود حركتش آهسته تر شده و گشتاور بيشتري ايجاد مي كند. به عبارت ديگر افت سرعت اجازه مي دهد گشتاور بسيار بزرگي ايجاد شود، اما افزايش قدرت تعديل شود. از اين رو در اين نوع از بارداري، بهره موتور شنت كمتر از موتوري سري خواهد بود.
بايستي توجه داشت كه موتور سري نمي بايستي بدون بار به حركت درآيد و يا در هنگام حركت تمامي بار را از روي آن برداشته شود چه در اين حالت مطابق مشخصه سرعت ـ گشتاور و سرعت موتور بطور نامحدودي افزايش يافته و موجب صدمه ديدن آن مي گردد.
موتورهاي كمپوند بدو صورت اضافي و نقصاني ساخته مي شوند.موتورهاي كمپوند اضافي، چيزي بين موتور شنت و موتور سري مي باشند. زيرا سيم پيچي آرميچر آنها داراي دو قسمت سري و شنت مي باشد و براي كارهاي بينابيني مناسب هستند. از اينرو بديهي است كه امتيازات آنهابراي به حركت درآوردن وسائط نقليه كمتر از موتورهاي سري است. در موتورهاي كمپوند نقصاني چون ميدان سري با ميدان شنت مخالفت مي كند لذا فوران با اعمال بار به موتور كاهش مي يابد در نتيجه سرعت موتور تقريباً ثابت مي ماند و لذا با افزايش بار گشتاور كاهش مي يابد. به همين دليل اين موتورها نيز براي استفاده در قطارهاي مترو مناسب نيست و اصولاً موارد استعمال عمومي زيادي ندارند.
براي مقايسه انواع موتورها، مشخصات و كاربردهاي موتورهاي DC در شكل هاي (3-7) و (3-8) نشان داده شده است.