دانلود پروژه در مورد طراحی خطوط هوایی انتقال

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 198: طراحی خطوط هوایی انتقال
این مقاله 89 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.


دانلود خلاصه مقاله طراحی خطوط هوایی انتقال
 برای اطلاعت بیشتر و خرید اینترنتی این پروژه (198) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***
فهرست مطالب این مقاله:

مقدمه
فصل اول
تعاريف واصطلاحات
كشش
فلش
اسپن
اسپن معمولي
اسپن متوسط
اسپن معادل طراحي بعد از پايه گذاري روي پروفيل
اسپن قائم يا اسپن وزن
اسپن افقي يا اسپن باد
اسپن بحراني
اسپن الكتريكي
سكشن
پارامتر
حداكثر مقاومت كشش
مدول الاستيسيته
فصل دوم
انتخاب سطح ولتاژ
مقدمه
انتخاب ولتاژ اقتصادي
فصل سوم
مسير يابي خطوط انتقال هوايي انرژي
مقدمه
 نكات اساسي در انتخاب مسير

فصل چهارم
تهيه نقشه وپلان مسير خطوط
مقدمه
عمليات زمين شناسي و مطالعات ژئوتكنيكي
فصل پنجم
هاديهاي خطوط انتقال هوايي انرژي
كرونا
راههاي مقابله با كرونا
تعيين قطع هاديهي خطوط انتقال
حد حرارتي
تلفات اهمي
جريان اتصال كوتاه
سطح مقطع اقتصادي
عوامل مكانيكي
فصل ششم
سيم محافظ هوايي
مقدمه
جريانهاي ناشي از اتصال كوتاه
جريانهاي ناشي از تخليه جوي (رعد و برق) و اصابت صاعقه

فصل هفتم
برسي انواع اضافه ولتاژها درخطوط انتقال
مقدمه
اضافه ولتاژهاي ناشي از بروز صاعقه
پديده تخليه جوي يا صاعقه و اثرات آن
طبقه بندي صاعقه
مشخصات اصلي امواج صاعقه
پيش بيني وقوع صاعقه
تعداد برخورد صاعقه به تجهيزات خط
اصابت غير مستقيم صاعقه
حفاظت خطوط تجهيزات متصل به آن در مقابل صاعقه
فصل هشتم
مقره هاي مورد استفاده در خطوط انتقال هوايي انرژي
مقدمه
متداولترين مقره هاي مورد استفاده در صنعت برق

مقره هاي چيني
مقره هاي شيشه اي
مقره هاي پلاستيكي
مقره چرخي
مقره سوزني
مقره بشقابي
مقره هاي بشقابي استاندارد
مقره هاي زنگوله اي شكل
مقره هاي يكپارچه
مقره هاي بوشينك
مقره اتكايي
مقره هاي سر كابل
مشخصات الكتريكي مقره
آرايش مقره ها در زنجيره
شكل زنجيره مقره هاي آويزي I
زنجيره ها مقره آويز دوبل
زنجيره مقره هاي تريپل
زنجيره مقره آويزي 7 شكل
زنجيره مقره 7 شكل دوبل
زنجيره مقره هاي ذوزنقه اي
زنجيره مقره كششي
محاسبه تعداد مقره
فصل نهم
انتخاب شرايط بار گذاري به كمك امار هواشناسي منطقه
مقدمه+شرايط منطقه اي
مناطق با شرايط سبك
مناطق با شرايط متوسط
مناطق با شرايط سنگين
مناطق فوق سنگين
تأثير باد
باد روي برج
تأثير يخ
فصل دهم
دكل هاي هوايي انتقال هوايي انرژي
انتخاب برج
مقدمه
انواع برجها از لحاظ كشش
برج وسط خط
برج زاويه
برج انتهايي
پارامترهاي اساسي در طرح برجها
حداقل و حداكثر فاصله بين فاز ها
شكل زنجيره مقره
انواع برجهايي كه معمولاً در خطوط انتقال بكار مي روند (از لحاظ آرايش)
برج كله گربه اي
برج Vertical
برج نوع Delta
فصل يازدهم
پديده گالو پينگ
مقدمه
استفاده از دستگاههاي ضد گالوپينگ
پيدايش تكنولوژي پيچش دهنده براي جلوگيري از نوسانات بلند دامنه هادي ها در خطوط انتقال نيرو
فصل دوازدهم
يراق الات در خطوط انتقال انرژي
مقدمه
مشخات فني مناسب
انواع اتصالات
يراق الت اماده نصب
يراق آلات نيمه آماده
اتصالات آماده نصب
اتصالات نيمه آماده
تجهيزات ويژه
روشهاي عمومي توليد
برش(Cutting)
ريخته گري(Casting / Moulding)
پرس داغ يا فور جينگ(Forging
پرداخت با ماسه و ساچمه
عمليات حرارتي
پرداخت کاري
پرس سرد
جوشکاري
خمکاري
نرم کردن يا آنيلينگ
روي اندودکردن
مونتاژ کردن
موارد مورد استفاده
فولاد و آلياژهاي فولادي
چدن خاکستري
فولاد فورجينگ
آلومنيوم خالص
آلياژهاي آلومنيوم
روي
فصل سيزدهم
زمين كردن دكل ها
مقدمه
روشهاي كاهش مقاومت الكتريكي زمين
كوبيدن ميله
خوابانيدن سيم زمين
منابع

نمونه ای از متن این پروژه :

مشخصات الكتريكي مقره:
حداقل ولتاژ جرقه در فركانس قدرت:
1 ـ مقدارموثر ولتاژ در فركانس (HZ) 15 – 100 در شرايط زير:
الف ـ حالت خشك
ب ـ حالت تر
2 ـ حداقل ولتاژ ضربه
3 ـ ولتاژ ايستادگي در فركانس قدرت
4 ـ ولتاژ ايستادگي ضربه
5 ـ ولتاژ سوراخ شدن
شكل آرايش مقره ها در زنجيره
1 ـ زنجيره مقره هاي آويزي I:
در اين فرم برحسب ولتاژ متداول مقره به شكل I به يكديگر متصل شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. اين زنجيره در مواردي استفاده مي شود كه نيروهاي مكانيكي چندان زياد نباشد در هادي هاي تك سيمه از اين نوع آرايش استفاده مي گردد.
2 ـ زنجيره ها مقره آويز دوبل
در اين فرم جهت بالابردن استقامت مكانيكي دو رديف زنجيره مقره به موازات يكديگر و به شكل II مورد استفاده قرار مي گيرد در هادي هاي باندل از اين تيپ استفاده مي شود.
3 ـ زنجيره مقره هاي تريپل
در اين حالت سه زنجيره ها مقره به موازات يكديگر نصب شده و مورد استفاده قرار مي گيرد مورد استفاده اين نوع زنجيره در هاديهاي باندل سه تايي يا در جايي كه به مقاومت مكانيكي بيشتر براي زنجيره مقره لازم است مي باشد.
زنجيره مقره آويزي 7 شكل
در مناطق داراي سرعت باد زياد نوسانات بوجود آمده بر روي زنجيره مقره در نتيجه انحراف بيش از حد آن مي تواند منجر به كاهش فاصله اين ولاسيون لازم هادي و برج گرديده و در نتيجه برزو قوس الكتريكي و اختلال در برق رساني را بدنبال آورد براي جلوگيري از موارد بالا از مقره V‌شكل استفاده مي شود.
زنجيره مقره 7 شكل دوبل
زنجيره مقره هاي ذوزنقه اي:
از اين زنجيره مقره ها در ولتاژهاي بالا استفاده مي شود.
زنجيره مقره كششي:
در برجهاي كششي مقره ها بصورت زنجيره مقره وظيفه اتصال هادي به برج را به عهده دارد.

1 ـ شرايط منطقه اي:
با توجه به وسعت كشور و تنوع آب و هوايي در قسمتهاي مختلف، مناطق به سه حالت اصلي (سبك، متوسط و سنگين) و يك حالت فوق العاده سنگين به ترتيب زير تقسيم بندي گرديده اند.
1 ـ 1 ـ مناطق با شرايط سبك :
در اين مناطق درجه حرارت حداقل به (- 5) درجه مي رسد. و بعلت بالا بودن درجه حرارت در اكثر اوقات و خشكي هوا، ايجاد يخ روي سيم احتمال بسيار ضعيفي داشته و از ديگر مشخصات اين مناطق كم بودن ارتفاع آنها از درياست.
قسمتهاي جنوبي كشور يعني دشت خوزستان، كرانه خليج فارس و درياي عمان را يم توان جزو مناطق داراي شرايط سبك در نظر گرفت مشخصه اين مناطق باد شديد است.
 ـ 2 مناطق با شرايط متوسط:
در اين مناطق درجه حرارت حداقل به (- 5) درجه رسيده و اغلب بصورت مناطق كويري و خشك بوده و لذا سرعت باد شديد و ضخامت يخ روي سيم بسيار كم است
1 ـ 3 مناطق با شرايط سنگين:
در اين مناطق درجه حرارت حداقل به (- 25) درجه مي رسد در اين مناطق ضخامت يخ بالا مي باشد.
1 ـ 4 مناطق فوق سنگين:
برخي مناطق سرعت باد و يا ضخامت يخ گاهي از مقادير ذكر شده نيز فراتر مي رود و به طور كلي براي مناطق با ارتفاع بيش از 2000 متر از سطح دريا و همچنين كرانه باختري درياي مازندران تا رودسر شرايط مي بايستي يك درجه سنگين تر فرض شود.