دانلود پروژه تولید پراکنده انرژی

نظرات 1

دانلود پروژه شماره 206: تولید پراکنده انرژیاین مقاله 106 صفحه به زبان فارسی ، و با فرمت ورد  میباشد. برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (206) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***فهرست مطالب این پایان نامه:
فصل اول
كنترل تقسيم بار سيستمهاي توليد پخش‌شده
1-1- مقدمه
2-1-تعريف سيستم انرژي توزيع شده
3-1- شرايط لازم كنترل سيستم DG
4-1- الگوريتم كنترل پخش بار پيشنهادي
1-4-1- تركيب روش كنترل تضعيف و روش كنترل توان متوسط
2-4-1- حلقه كنترل تقسيم هارمونيك
5-1- نتايج شبيه‌سازي
6-1- نتايج تجربي
7-1- نتيجه گيري
  فصل دوم
کنترل سيستمهاي توليد پخش شده براي کاهش عدم تعادل بار و خط
1-2- مقدمه
2-2- ترکيب بندي سيستم
3-2- پيامدهاي عدم تعادل خط
4-2- طراحي و عملکرد کنترلر
 1-4-2- طراحي کنترلر
2-4-2- عملکرد در مد جزيره
 3-4-2- عملکرد در مد وصل شده به شبکه
5-2- انتقال بين عملکرد مد وصل شده به شبکه و مد جزيره
1-5-2- انتقال از مد وصل شده به شبكه به مد جزيره
2-5-2- انتقال از مد جزيره به مد وصل شده شبكه
6- 2- نتيجه‌گيري
فصل سوم
كنترل پخش بار يك واحد DG تنها با بار موضعي غير خطي
1-3- مقدمه
2-3- سيستم كنترل
1-2-3- كنترل جريان و ولتاژ
1-1-2-3- كنترل جريان مد اسلايدينگ گسسته زمان
2-1-2-3- كنترل ولتاژ فرمان سرو مكانيزم
2-2-3-  کنترل توان اکتيو و راکتيو
3-2-3- بحث پايداري
3-3- نتايج شبيه سازي
1-3-3- مد جزيره
2-3-3- مد وصل شده به شبکه
3-3-3- حالت‌هاي گذراي کليدزني
4-3- نتيجه‌گيري
فصل چهارم
تولید پراکنده در ایران
4-1-ضرورت های رویکرد ایران
2-4-طبقه بندی تولیدات پراکنده با توجه به مقادیر نامی
3-4-دستورالعمل اتصال منابع تولیدات پراکنده به شبکه توزیع
4-4-کاربرد های مختلف تولید پراکنده
5-4-فواید منابع DG
6-4-مهمترین موانع موجود در گسترش تولیدات پراکنده
7-4-راهکارهای تشویق و توسعه DGها با استفاده از تجارب کشورهای دنیا
نتیجه گیری
مراجع
فهرست شكل ها
فصل اول
شكل (1-1): تركيب بندي دو كاربرد DG
شكل (2-1): مخابره واحد كنترل بين واحدهاي DG
شگل (3-1): مدل مداري DG در يك سيستم توان ac مستقل
شكل (4-1): دو مبدل وصل شده به يك بار
شكل (5-1): كنترل تقسيم توان حقيقي
شكل (6-1): كنترل تقسيم توان راكتيو
شكل (7-1): حلقه كنترل تضعيف تقسيم هارمونيك
شكل (8-1): كنترلر ولتاژهاي خروجي بااستفاده از كنترلر سرومكانيزم با تضعيف هارمونيك
شكل (9-1): مدل شبيه سازي دو واحد DG وصل شده به دو بار
شكل (10-1): نتايج شبيه سازي حالت يك
شكل (11-1): نتايج شبيه سازي حالت دو
شكل (12-1): نتايج شبيه سازي حالت سه
شكل (13-1): نتايج شبيه سازي حالت چهار
شكل (14-1): عملكرد تقسيم بار در حالت پايدار
شكل (15-1): عملكرد ديناميكي
شكل (16-1): واحد دو وصل مي شود به بارهاي مختلف اعمال شده روي هر فاز

فصل دوم
شكل (1-2): منحني هاي ITI/CBMA با مشخص كردن سطوح حساسيت ولتاژ قابل قبول
شكل (2-2): بلوك دياگرام يك ميكروتوربين بر پايه سيستم توليد پخش شده
شكل (3-2): معادل تكفاز سيستم
شكل (4-2): مبدل وصل شده به بارهاي سه فاز
شكل (5-2): بلوك دياگرام كنترلر براي تنظيم ولتاژ خازن و جريان سلف
شكل (6-2): نمودار بد مولفه هاي قطري ماتريس تبديل حلقه بسته
شكل (7-2): بلوك دياگرام كنترلر توان اكتيو و راكتيو خارجي
شكل (8-2): پاسخ كنترلر توان به تغيير پله در توان راكتيو از 2kvar به 4kvar و تغيير پله توان حقيقي از 12kw به 14kw
شكل (9-2): پاسخ عدم تعادلهاي بار تواني منفي در مد جزيره
شكل (10-2): پاسخ هنگامي كه يك بار غير خطي وصل مي شود به يكي از فازها در مد جزيره
شكل (11-2): پاسخ به خطاي خط به خط دوبل در باس Vf در مد وصل شده به شبكه
شكل (12-2): حالت گذرا از مد وصل شده به شبكه به مد جزيره
شكل (13-2): حالت گذرا از مد جزيره به مد وصل شده به شبكه

فصل سوم
شكل (1-3): يك واحد DG وصل شده به شبكه با بار موضعي
شكل (2-3): ساختار كنترلر براي مد جزيره
شكل (3-3): ساختار كنترلر براي مد وصل شده به شبكه
شكل (4-3): حساسيت P,Q به تغييرات V,δ با نرماليزه كردن V و E و X
شكل (5-3): تنظيم كننده توان براي P و Q
شكل (6-3):پاسخ گذراي Vout به همزماني و RMS درافزايش پله اي از 0 تا 100% و برعكس
شكل (7-3): تنظيمات PوQ زير بار موضعي
شكل(8-3): شكل موجهاي جريان   iout جريان خروجي واحد DG،   iline جريان خط سيستم و iinv جريان مبدل زير بار موضعي غيرخطي
شكل(9-3):حالهاي گذراي P و Q و Vout و iout هنگام كليدزني از مد جزيره به مد وصل شده به شبكه
شكل(10-3): حالهاي گذراي P و Q و Vout و iout هنگام كليدزني از مد وصل شده به شبكه به مد جزيره


نمونه ای از متن این پروژه

    میکروتوربین ها
تکنولوژی بکار رفته در میکروتوربین ها از سیستم های تغذیه داخلی هواپیما،توربو شارژر های موتور دیزل و طرح های اتومبیل گرفته شده است.
درحال حاضر تعدادی از کمپانی های تولیدی مشغول امتحان و آزمایش مدل های آزمایشگاهی این واحدها در شبکه های بسیار کوچک توزیع در حد 30 تا 500 کیلوواتی هستند.یک میکروتوربین ساده شامل یک کمپرسور ،محفظه احتراق،توربین و ژنراتور است  شکل (2-1).
اغلب طرح های موجود در این زمینه از نوع تک محور هستندکه از یک ژنراتور آهنربای دائم با دور زیاد جهت تولید برق متناوب با فرکانس متغیر استفاده می کند.از یک اینورتر برای تولید فرکانس 50 یا 60 هرتز استفاده می شود.
 
  توربین های احتراق صنعتی:
توربین های احتراق چندین دهه است که برای تولید انرژی الکتریکی در واحدهائی با قدرت حدود 1 مگاوات تا بیش از 100 مگاوات بکار گرفته می شوند.واحد های 1 تا15 مگاواتی این توربین ها برای توربین های صنعتی بکار می روند واین امر وجه تمایز این سیستم با توربین های بزرگ ومیکرو توربین های کوچکتر است.توربین های احتراق عموماًهزینه نصب پائین،میزان آلایندگی کم،قابلیت برگشت گرما از طریق بخار وتجهیزات نگهداری کمی دارند اما در عوض راندمان آنها پائین است. با این توضیحات، توربین های احتراقی در مواقعی که نیاز به تغذیه دائم بخار یا آب گرم،در روش های تولید همزمان می باشد؛مورد استفاده قرار می گیرند

عوامل موثر در روي آوردن به توليدات پراکنده در کشورهاي مختلف:
1- افزايش رشد مصرف برق و خصوصا" افزايش رشد در بار پيك (استراليا، هند)
2- افزايش قيمت حاملهاي انرژي و توجه جدي به بهبود راندمان مصرف انرژي. (استراليا)
 3- تلفات بالا در شبكه هاي انتقال و توزيع، كيفيت پائين برق، افت هاي شديد فركانس و خاموشيهاي گسترده و به طور کلي قابليت اطمينان پائين شبكه سراسري در عرضه برق (هند، ترکيه)
4- تأسيسات قديمي نياز به جايگزيني دارند و همزمان توليد پراكنده بازار خوبي از طريق استفاده از تكنولوژيهاي جديد بدست مي آورد ( روسيه)
5- اعطاي تسهيلات از سوي بانك جهاني در رابطه با توسعه استفاده از انرژيهاي تجديد پذير در كشورها (چين) و تخفيفهاي مالياتي براي توليد پراكنده (ژاپن)

3-1مزایای استفاده از تولید پراکنده :
استفاده از تولید پراکنده شاید در بعضی مواقع دارای صرفه اقتصادی نباشد اما علاوه بر صرفه اقتصادی مسائل دیگری نیز در استفاده از این مولد ها دخیل هستند که باعث استفاده روز افزون از این تکنولوژی تولید توان شده است که تعدادی از این مزایا عبارتند از :

1-     تولید برق اضطراری
مهمترین کاربرد تولید پراکنده استفاده از آن برای تولید برق اضطراری برای مصرف کنندگان خاص مانند بیمارستان ها ،آزمایشگاه ها و حتی هتل ها می باشد که برای آنها مسائل اقتصادی در مقابل مسائلی چون عدم قطعی برق در درجه دوم قرار دارد .

2-    کیفیت توان و قابلیت اطمینان
تولید پراکنده ، کیفیت توان را بهبود می بخشد و قابلیت اطمینان را افزایش می دهد . IEA تهیه توان قابل اطمینان را به عنوان مهم ترین چهره آینده بازار برق برای مول های پراکنده نام برده است . زیرا این مولد ها از شبکه انتقال استفاده نمی کنند و بنابراین از حوادثی که در شبکه انتقال می تواند موجب قطع برق مشترک گردد در امان است . چنانچه این واحد ها مستقیماً به مشترک وصل شده باشند در صورت قطع برق شبکه توزیع نیز می تواند برق مشترک را به صورت جزیره ای تامین نماید .در حالت اتصال به شبکه می توان با شرکت برق بر مبنای نرخ مصوب تبادل انرژی داشت .

3-    تولید برق و گرما به صورت همزمان
با استفاده از پدیده تولید همزمان برق و حرارت و یا سرما (cogeneration)در میکرو توربین ها راندمان DG از نیروگاه های سیکل ترکیبی نیز بالاتر رفته و به حدود 80 الی 90% انرژی شیمیایی سوخت می رسد .

افزایش قابل توجه راندمان در کشورهایی که انرژی (برق و سوخت ) دارای قیمت واقعی می باشند بسیار قابل توجه است و انگیزه ای بسیار قوی برای استقرار واحد های تولید پراکنده در محل مصرف است . اضافه کردن مبدل حرارتی به واحد مولد برق قیمت مجموعه را بالا می برد اما در عوض همراه با هر کیلو وات انرژی الکتریکی تولیدی حدود  2 کیلو وات انرژی حرارتی برای مصارف گرمایش یو سرمایشی برداشت می شود و این خود هزینه سرمایه گذاری و نیز هزینه سوخت و نگهداری واحد های سنتی تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع را کاهش می دهد . ضمناً همراه با گاز های خروجی از میکرو توربین ها مقدار ی گرما و گاز CO2 نیز به محیط زیست آزاد می شود که می توان CO2 موجود را به طور مستقیم وارد گلخانه ها کرد و از گاز تولیدی توسط این مولد ها نیز استفاده نمود .