دانلود پروژه بهینه­ سازی شبکه­ های توزیع هوایی با استفاده از کابل های خود­نگهدار

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 199:
بهینه­ سازی شبکه­ های توزیع هوایی
 
با استفاده از کابل های خود­نگهداراین مقاله به زبان فارسی و 332 صفحه با فرمت ورد و 94 صفحه پاورپوینت میباشد.

 برای خرید اینترنتی نسخه ورد این پروژه (199) اینجا کلیک کنید
 برای خرید اینترنتی نسخه پاورپوینت این پروژه (4005) اینجا کلیک کنید


*** لینک های پرطرفدار ***
فهرست مطالب این پایان نامه:


 فصل 1)   مقدمه و تاریخچه 

  فصل2)    ملاحظات و دیدگاههای کاربرد کابل خود نگهدار                

  فصل 3)   محاسبات افت ولتاژ در طول مسیر

  فصل 4)   نتایج پروفیل ولتاژ انواع کابل­های خود نگهدار 

  فصل 5)    بررسی حریم خطوط احداث شده با کابل خود نگهدار هوایی       

  فصل 6)   نحوه مقابله با مشکلات درختان و معابر تنگ و برق­های غیر مجاز

  فصل 7)   روش­های حفاظت از اضافه بار و اتصال کوتاه   

  فصل8)    نتیجه­ گیری و ارائه پیشنهادات 

 منابع


نمونه ای از متن این پروژه :

مقدمه و تاریخچه

صنعت برق يكي از حياتيترين منابع يك كشور به حسابميآيد. در اين ميان، شبكههاي توزيع انرژيالكتريكي، محل تلاقي مشتركين صنعت برق ميباشد. و اشكالات سيستم توزيع در اين صنعت، از ديد مصرف كنندگان، مشكل كليه صنعت برق قلمداد خواهد شد. توسعه روز افزون، عدم پيشبيني صحيح اين روند و عقب ماندگي تكنولوژي، همواره مشكلاتي را در اين سيستم به همراه داشته است. با توجه به اينكه 35 درصد از سرمايهگذاريهاي صنعت برق به بخش توزيع  مربوط است و عدم طراحي صحيح، هدايت سيستم بدون برنامه ريزي و تعيين اهداف بدون كنترل پروژهها، موجبات اعمال ضرر به سرمايه ملي، اتلاف انرژي و عدم رضايت و بدبيني مشتركين را به دنبال داشته است، بنابراين لزوم آموزش و انتقال دانش فني، نوآوري، رعايت نكات فني و استانداردها، نظارت، كنترل و ارزيابي در سيستمهاي توزيع شديداً احساس ميشود.در اين حين مشكلات ناشي از بكارگيري هاديهاي لخت و خطرات و حوادث ناشي از آن جمله شرايط آب و هوايي، اتصال كوتاه
هاي موقتي و دائمي، برخورد شاخههاي درختان و به طبع آن خطاهاي امپدانس بالا، صدمات ناشي از حيوانات و پرندگان و خوردگيهاي شيميايي كه همگي آنها نهايتا ميتواند منجر به قطعي برق و افزايش انرژيهاي توزيع نشده گردند كه نارضايتي مشتركين و مصرف كنندگان در جهت تامين برق سريع و بدون قطع و كاهش خسارات ناشي از عدم توزيع انرژي الكتريكي سبب شده تا بحثهايي در مورد برون رفت از اين معظها را به كرار داشته باشيم يكي از راه حلهايي كه توسط كارشناسان مطرح شده است استفاده از خصوص هوايي كابلي است كه با توجه به مزاياي اين خطوط توزيع هوايي كه از آن جمله ميتوان به انشعاب دهي، توسعه آسان، بحثهاي حريم مجاز و ايمني و نيز تداوم انرژي رساني و كاسته شدن از كليه مشكلات كه در خطوط هوايي لخت با آن سر و كار داريم كه در بخش پنجم به مزاياي استفاده از اين نوع كابل ميپردازيم.


تاریخچه کابل های خود نگهدار :

به دنبال افزايش تقاضا در شركتهاي توزيع و توسعه خطوط نياز به يك خط هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط قابل اطمينان بيشتري احساس شد و در سال 1950 در كشور فنلاند براي فضاهاي كوچك و مناسب با منظره بهتري نسبت به خطوط هوايي لخت از خطوط كابلهاي خودنگهدار كه انتقال انرژي در آن در حالت بين خطوط هوايي و زميني كابلي بود، و سرانجام در سال 1961 شكل يك نوع كابل فشار ضعيف به نام AMKA شكل گرفت كه چهار هادي آلومينومي عايق شده PE كه دور مسنجر فولادي بهم تابيده شده كه در همان سال براي اولين بار براي تست نصب گرديد و آمارهاي سال 1963 از فروش بالغ بر 700كيلومتر از اين نوع كابل را براي آن سال ثبت كردند. در تابستان سال 1964 براي توسعه كابل خود نگهدار روي يك نوع ديگر از اين كابلها كار صورت گرفت كه بيشترين نيازها در تقويت اين كابل از نقطه نظر قابليت رسانايي منسجر و عايق كردن هادي نول آن بود. سيمهاي نازك مسنجر به عايقها فشار وارد كرده و اين باعثE/F ميگرديد كه در اين حالت مسنجر و معدودي از هاديها جوش مي شدند و بنابراين توجهات به سمت هادي نول لخت معطوف شد. گزينههاي مختلف موجب به دست آمدن چندين فرصتهايي در طي سالها گرديد در اين مرحله يك گزينه جديدي پيشرو گذاشته شد و آن ساختار آلدراي بود كه در اين حالت يك سيم آلياژي آلومينيومي به جاي هادي نول و مسنجر بكار ميرفت كه به راحتي تكامل يافت و استفاده از آن ادامه يافت و فقط در اين مورد اعلام نظرهايي كه ميشد در خصوص نول مسنجر وجود داشت اين بود كه آن ممكن است گسيخته گردد يا با افتادن درخت روي آن و يا اثر فسودگي و خمشي ناشي از كشش را داشته باشيم. اما استقامت مكانيكي خيلي زيادي كه اين سيستم داشت و نيز تستهاي طولاني مدتي كه روي كابل صورت گرفت هر گونه پيش داوري را در اين مورد برطرف كرد. انواع نيازمنديهاي اين سيستم  در استانداردهاي SFS2200 و EDF فرانسه و VDE 0211 مربوط به يراقآلات و VDE 0274 مربوط به كابل و ديگر استانداردهاي معتبر آمده است. از نظر اقتصادي، اگر انتخاب سطح مقطع كابل و نيز انتخاب اسپنها و محاسبات مربوط به پايهها به درستي انجام گردد و با توجه به كمتر بودن هزينههاي نگهداري اين كابلها و در نظر گرفتن همه جوانب هزينههاي صورت گرفته قابل محسوس نخواهد بود.