دانلود رایگان مقاله در مورد ترانسفورماتور جريان

نظرات 0

دانلود رایگان پروژه شماره 181: ترانسفورماتور جريان

این مقاله 16صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

نمونه متن:

ترانسفورماتور جريان هسته بالا ( TOP CORE)
در اين نوع ترانسفورماتور مسير طي شده توسط اوليه در داخل ترانس كوتاهترين مسير بوده و طرح آن به ترتيبي است كه سيم پيچ ثانويه اطراف يك هسته كه به صورت يك حلقه مي باشد پيچيده شده و سيم پيچ اوليه از وسط اين حلقه عبور مي نمايد . جهت ايجاد ايزولاسيون كافي بين ثانويه و اوليه در داخل هسته و اطراف سيم پيچ ثانويه تعدادي دور كاغذ كه باتوجه به ولتاژ ترانسفورماتور تعيين مي گردد پيچيده مي شود و فضاي خالي بين كاغذ و اوليه نيز توسط روغن پر مي شود كه حرارت ايجاد شده در اثر عبور جريان ، بوسيله روغن به محيط انتقال داده مي شود . ترانسفورماتور جريان فوق داراي محفظه انبساط روغن در بالاي تانك روغن مي باشند تا موقعي كه روغن  در اثر اتصال كوتاه و يا اضافه جريان گرم و انبساط پيدا كرد ، محل كافي براي ازدياد حجم داشته باشد .
در ولتاژهاي بالا سيم پيچ ثانويه در يك قالب آلومينيومي جا سازي شده است .
امروزه اكثر سازندگان در ولتاژ و جريان بالا از طرح هسته بالا استفاده مي نمايند . ترانسفورماتور هاي جريان هسته بالا داراي مزايا و معايبي هستند كه به قرار زير است :
مزايا :
-    طول هادي اوليه كوتاه مي باشد .
-    جريانهاي نامي و اتصال كوتاه بالا وجود دارند .
-    در سيستم هاي باولتاژ بيش از 170 كيلو ولت اقتصادي ترند .
معايب:
ـ مركز ثقل آن بالا مي باشد .
ـ حجم بالاي هسته نيروي زيادي را به مقره ها وارد مي كند .
-    براي هسته هاي بزرگ ساخت آنها مشكل است .
-    در مناطق زلزله خير نا مناسب ترند .
2-3-10- ترانسفورماتور جريان هسته پايين : ( TANK TYPE)
در اين نوع ترانسفورماتور اوليه بصورت U شكل در آمده و هادي آن لوله مسي يا آلومينيومي بوده كه در داخل يك بوشينگ به شكل U قرار مي گيرد بطوريكه قسمت پائين U در داخل يك تانك قرار دارد ، و اطراف سيم پيچ اوليه بوسيله كاغذ عايق شده و در روغن غوطه ور مي باشد .
سيم پيچ هاي ثانويه بصورت حلقه سيم پيچ اوليه را در بر مي گيرند . در اين طرح طول اوليه نسبتاً زياد بوده و عبور جريان باعث گرم شدن ترانس مي گردد ترانسفورماتور جريان هسته پايين مزايا و معايبي دراد كه به قرار زير است .
مزايا :
-    تحمل زلزله هاي بالا و پايين بودن مركز ثقل
-    امكان استفاده از هسته هاي باحجم بالا بدون فشار به مقره وجود دارد .
-    امكان اتمام ايزولاسيون اوليه باشين وجود دارد .
-    تانك قسمتي از نگهدارنده مي باشد .
-    گردش روغن در داخل هاديهاي اوليه (لوله ) نيز امكان پذير است .
معايب :
- طولاني بودن هادي اوليه و تلفات حرارتي بالا و جريانهاي بالاي 2000 آمپر
- محدود بودن سطح تحمل اتصال كوتاه
3-3-10- ترانسفورماتور جريان از نوع بوشينگ :
در بعضي از دستگاههاي نظير ترانسفورماتور هاي قدرت و يا راكتورها جهت صرفه جويي مي‌توان ثانويه يك ترانسفورماتور جريان را در داخل بوشينگ دستگاهها قرار داده و اوليه آن را به اوليه دستگاه مورد نظر مشترك كرد . اين نوع ترانسفورماتور جريان به ترانسفورماتور جريان از نوع بوشينگ معروف است .
4-3-10- ترانسفورماتور جريان نوع قالبي :
در ولتاژهاي پايين حداكثر تا 132 كيلو ولت مي توان از اپوكسي زرين به عنوان ماده عايقي در ترانسفورماتور جريان استفاده نمود كه اين ترانسفورماتور جريان معمولاً در سطح ولتاژ 20 ، 63 كيلو‌ولت كار برد زياد داشته و سازندگان سعي دارند كه از اين طرح در ولتاژهاي بالا نيز استفاده‌كنند .
اخيراً ترانسفورماتور جريان نوع معمولي ولي باعايق گازي نيز از نوع هسته بالا در سطوح ولتاژ بالا ساخته مي شود كه بطور محدود نيز در شبكه هاي اروپايي بكار گرفته شده است .
4-10- محل نصب ترانسفورماتور جريان :‌
بطور اصولي ترانس براي اندازه گيري كميت هاي باس بار و فيدرهاي مختلف از قبيل ترانس ، خط كابل ، نوترال ترانسها ،‌ فيدرهاي كوپلاژ و جدا كننده باس بارها مورد نياز مي باشد كه محل مناسب جهت استقرار آن در يك پست بستگي به نحوه طراحي سيستم هاي كنترل و حفاظت و اندازه گيري و طرح يك پست و شين بندي دارد . در اكثر طرحها ترانسفورماتور هاي جريان در كنار كليدهاي قدرت قرار مي گيرد و گاهي بكار گيري آن در دو طرف كليد قدرت نيز مشاهده مي شود .
5-10- پارامترهاي اساسي در انتخاب ترانسفورماتورهاي جريان :
الف ) ولتاژ نامي :
اين مشخصه بصورت استاندارد در جداول مختلف براي ولتاژهاي استاندارد مطابق (1ـ8) وجود دارد .
ب ) جريان نامي اوليه :
مقادير جريانهاي نامي استاندارد طبق استاندارد IEC 185  براي ترانسفورماتور جريان عبارتند از :
( 70،60، 50‌، 40‌، 30 ، 25‌، 20‌، 15‌،‌5/12، 10)A
و يا مضارب دهدهي مقادير فوق مي باشد .
در اين رابطه نكته اساسي اينست كه جريان نامي اوليه ترانس هاي جريان بهتر است نزديك جريان فيدر انتخاب گردد تا حساسيت رله ها كاهش نيابد و در سيستم هاي حفاظت حتي الامكان از ترانس كمكي كمتري به خصوص در رله هاي با امپدانس بالا استفاده گردد .
ج ) جريان نامي ثانويه :‌
جريان نامي ثانويه ترانس جريان طبق استاندارد IEC 185 معادل A (5،2 ، 1 ) پيشنهاد شده است . امروزه در پست هاي بزرگ بمنظور كاهش افت ولتاژهاي كابلهاي ارتباطي طولاني امكان استفاده از  ترانس ها ي جريان باثانويه A 1 باساخت رله هاي حساس در جريانهاي پائين وجود داشته و لذا بر خلاف توصيه استاندارد IEC 185 كه جريان نامي 5A را اشاره كرده ،‌جريان نامي 1A در چنين پست هايي ارجح مي باشد .
د ) جريان اتصال كوتاه نامي كوتاه مدت   :
اين جريان ، حداكثر جرياني است كه ترانسفورماتور باسيم پيچي ثانويه اتصال كوتاه مي بايستي از نظر حرارتي براي مدت يك ثانيه تحمل كند بدون اينكه صدمه ببيند بعبارت ديگر افزايش درجه حرارت داخل ترانسفورماتور جريان نبايد به حدي برسد كه باعث از بين رفتن عايق آن گردد .
جريان زماني كوتاه از فرمول زير حاصل مي شود :                                    
  : قدرت اتصال كوتاه (MVA) تاسيساتي كه ترانسفورماتور جريان بايد روي آن نصب شود . (اگر   معلوم نباشد قدرت قطع كليد شبكه مربوط منظور مي شود . )
  : ولتاژ نامي شبكه (ولتاژ فاز به فاز )
مشخصه زمان اتصال كوتاه ترانسفورماتور اهميت فوق ا لعاده أي  دارد زيرا اگر در شرايط جريان زيادتر ، ترانسفورماتور جريان از بين برود . كنترل و حفاظتي روي شبكه وجود نخواهد داشت .
*** لینک های پرطرفدار ***