دانلود مقاله سیستم زمین برج های انتقال قدرت

نظرات 0


دانلود پروژه شماره 176:  سیستم زمین برج های انتقال قدرت
این مقاله به زبان فارسی و با فرمت ورد و پاورپوینت میباشد.

دانلود خلاصه مقاله سیستم زمین برج های انتقال قدرت


 

فهرست:


مقدمه

فصل اول:

اندازه گیری مقاومت زمین

روش های اندازه گیری مقاومت زمین

روش افت پتانسیل یا سه نقطه ای

روش چهار نقطه ای

دستگاه های اندازه گیری مقاومت زمین

فصل دوم:

زمین کردن

عوامل موثر بر مقاومت خاک

نوع وجنس خاک و محتویات شیمیایی موجود در ان

رطوبت موجود در خاک

دمای محیط

عمق خاک

زمین خطوط انتقال

روش های کاهش مقاومت زمین پای برج

استفاده از الکترود(میله)بلند عمودی و کوبیدن ان در زمین(Ground rod)

استفاده از الکترود های موازی(اتصال زمین چند میله ای)

نصب میله های افقی

خواباندن سیم زمین ویا رابط زمین کننده در زیر خاک(Counterpoise)

استفاده از مواد شیمیایی

توصیه ها ی اساسی برای زمین کردن سیستم های قدرت

انتخاب اندازه ی مناسب هادی هابرای عیب های قابل انتظار

انتخاب رابط مناسب

دقت در تعیین طول میله ی زمین،تعداد انها،محل قرارگیری وفاصله ی انها ازهم

اماده سازی خاک

حذف پتانسیل تماسی و پتانسیل قدم

زمین کردن فوندانسیون(Ufer)

تاثیر کیفیت توان بر روی سیستم زمین(در مورد سیستم های زمین خانگی)

نتیجه گیری و پیشنهادات

نمونه متن مقاله:

روش چهارنقطه ای یا چهار سوزنه
روش چهار نقطه اي، رايج ترين روش براي اندازه گيري مقاومت خاك مي باشد.

اين روش كه به روش4سوزنه نيزموسوم است،دقيق ترين روش عملي براي اندازه  گيري مقاومت خاك پهنه هاي وسيع زمين مي باشد.اين روش از يك وسيله مخصوص باآرايش4ترميناله استفاده مي كند(الكترود هاي كوچك همگي در عمق B از زمين و با فاصله هاي مساوي A از هم روي يك خط مستقيم درزمين قرارداده مي شوند).در این روش جريان تستI ازدوالكترود بيروني (C2 وC1 ) عبور مي كند و ولتاژ V بين دو الكترود داخلي(P1 و P2 )اندازه گيري مي شود.سپس بااستفاده ازقانون اهم می توان مقاومت خاک را برحسب اهم بدست اورد:

(V/I)=R
 

عوامل موثربرمقاومت خاک:

1)نوع وجنس خاک ومحتویات شیمیایی موجود در ان .

2)رطوبت موجود در خاک.

3)دمای محیط.

4)عمق خاک

1-2-2)تاثیر جنس و  نوع خاک بر روی مقاومت زمین:

جنس و نوع خاک بر روی مقاومت زمین تاثیر قابل توجهی دارد همانطوری که از جدول (1)مشاهده می شود ابرفت ها و خاک های رس دارای کمترین مقاومت مخصوص(حدود5اهم درمتر) وگرانیت ها و تخته سنگ ها دارای بیشترین مقاومت مخصوص می باشند(1000تا2000 اهم در متر).در ضمن هر چه اندازه ی ذرات تشکیل دهنده خاک بزرگتر باشد مقاومت خاک نیز بزرگتر خواهد شد.

افزودن برخی مواد شیمیایی به خاک نیز روش دیگری برای کاهش مقاومت زمین می باشد.ساده ترین مثال، افزودن خاکستر و نمک به چاه ارت (earth) منازل مسکونی می باشد.

 

پتانسیل تماسی:

عبارتست از ولتاژ میل که توسط انسان برداشت می شود بطوریکه قسمتی ازجریان در اثر این ولتاژ از دست و پا(بطور افقی در حدود1 متر ) ویا بین دو دست عبور می کند.

 

ازانجایی که مسیر احتمالی جریان از بازو و ناحیه ی قلبی می باشد خطر اسیب یا حتی مرگ بیشتر از پتانسیل قدم می باشد چون در پتانسیل قدم مسیر جریان از پا ها عبور می کند.

 

در هر دو حالت،می توان پتانسیل بوجود امده را با قرار دادن یک توری اهنی وسیع هم پتانسیل در لایه ی تحتانی زمین پست،حذف کرد که این توری اهنی به شبکه ی زمین اصلی و همه ی تجهیزاتی که امکان تماس کارکنان با انها وجود دارد،متصل می باشد.به این ترتیب،ولتاژ مسیر کارکنان با ولتاژ تجهیزات پست برابر شده واز هر گونه خطر جانی کارکنان جلوگیری می کند.