دانلود مجموعه آموزش زبان های برنامه نویسی مختلف

نظرات 0

 مجموعه آموزش زبان های برنامه نویسی

این مجموعه شامل آموزش 10 زبان برنامه نویسی به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

مجموعه آموزش انواع زبان های برنامه نویسی


برای مشاهده جزئیات و نیز خرید هر پروژه، روی آن کلیک کنید.

این مجموعه شامل آموزش 10 زبان برنامه نویسی به شرح زیر می باشد:
1- زبان برنامه نویسی ایدا درقالب پاورپوینت در 39 صفحه

2- زبان برنامه نویسی جاوا درقالب پاورپوینت در 29 صفحه

3- زبان برنامه نویسی ام ال  درقالب پاورپوینت در 17 صفحه

4- زبان برنامه نویسی پرل درقالب پاورپوینت در 15 صفحه

5- زبان برنامه نویسی پست اسکریپت درقالب پاورپوینت در 52 صفحه

6- زبان برنامه نویسی اسمالتاک درقالب پاورپوینت در 18صفحه

7- زبان برنامه نویسی ایکس ام ال درقالب پاورپوینت در 38صفحه

8- زبان برنامه نویسی الگول درقالب پاورپوینت در 15 صفحه

9- زبان برنامه نویسی کوبول درقالب پاورپوینت در 60 صفحه

10- زبان برنامه نویسی متلب درقالب پاورپوینت در 142 صفحه


نمونه متن:
شکل کلي حلقه در متلب بصورت زير است
    for   x= آرايه
        دستورات
    end
در اينصورت حلقه فوق به تعداد ستونهاي آرايه مشخص‌شده تکرار خواهد شد و در هر تکرار يکي از ستونهاي اين آرايه در متغير x قرار گرفته و در بدنه حلقه قابل استفاده است. در صورتيکه آرايه يک بردار باشد، هر بار يک عنصر از آن در متغير x قرار خواهد گرفت.
تذکر: با توجه به تواناييهاي ماتريسي متلب از کاربرد حلقه‌ها در متلب تا حد ممکن بايد پرهيز گردد زيرا اينکار باعث کند شدن شديد برنامه مي‌شود و نياز به کد نويسي بسيار بيشتري دارد.
مثال:
در اين مثال بالاترين دقت محاسبات نقطه اعشار در متلب محاسبه مي‌شود
Epsilon=1;
while ( 1 + Epsilon ) > 1
    Epsilon = Epsilon / 2;
end;
disp(‘This is the smallest  floating point number in matlab: );
disp ( Epsilon);

نکته : متغير ويژه eps در متلب حاوي کوچکترين عددي است که اگر با يک جمع شود مقدار حاصل از يک بزرکتر خواهد بود. که اين عدد دوبرابر  بدست آمده از روش فوق است
بصورت پيش‌فرض متلب هر نمودار جديد را جايگزين نمودار قبلي ميکند، اگر بخواهيم بدون پاک شدن نمودار فعلي نمودار جديدي اضافه کنيم بايد از دستور استفاده نماييم.