دانلود رایگان مقاله درباره انرژي زمين گرمايي يا ژئوترمال

نظرات 0

دانلود رایگان مقاله درباره انرژي زمين گرمايي يا ژئوترمال


دانلود رایگان پروژه شماره 39:  انرژي زمين گرمايي يا ژئوترمالاین مقاله 23 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.
فهرست مطالب پروژه ژئوترمال


انرژي زمين گرمايي يا ژئوترمال
مکان هاي مناسب براي بهره برداري از انرژي زمين گرمايي
انرژي زمين گرمايي، کاربردها و مزيت ها
تکنيک حفر چاه
معايب استفاده از انرژي ژئوترمال
انرژي ژئوترمال در ايران(مرور سه دهه گذشته ، چشم انداز آينده)
انرژي ژئوترمال و نقش سازمان زمين شناسي كشور:
منابع مورد استفاده


نمونه متن پروژه انرژي زمين گرمايي

معرفي چهار ناحيه پتانسيل دار توسط مهندسين مشاور تهران بركلي باهمكاري گروه هاي ايتاليايي

 
نقشه ميدان ژئوترمال مشكين شهر

همگام با سياست مركز انرژي هاي نو وزارت نيرو در جذب سرمايه گذاري خارجي در سال 1997 تيمي متشكل از كارشناسان ايراني و فيليپيني مبادرت به برداشت هاي تفصيلي زمين شناسي هيدروژئوشيميايي و ژئوفيزيك در ناحيه دره قطور نمودند كه نتايج آن نيز به تفصيل در گزارشات منتشره آورده شده است.
منطقه آذربايجان به دليل قرار گرفتن در كمربند آتشفشاني جهاني آتشفشانهاي سر به فلك كشيده ساوالان، آتشفشانهاي جزيره شاهي و زنبيل داغي،مجموعه آتشفشاني سهند ،آغري داغي، نکهاي آتشفشاني كئچي قالا ، موغيتي، كامتال و .... و وجود چشمه هاي آب گرم ومعدني فراوان مانند سرعين و... شرايط زمين شناسي وجود انرژي ژئوترمال را داراست. طبق مطالعات اوليه، انرژي ژئوترمال آذربايجان 100 ضربدر 10به توان 18 ژول بر آورد شده است.

بررسي گزارشات قديمي و تلفيق آن با نتايج جديد مبين وجود دو پتانسيل عمده در آذربايجان است:
1- ناحيه خوي – ماكو با وسعت تقريبي 6500 كيلومتر مربع مي باشد
2- ناحيه کوه ساوالان. وجود انديس هاي اميد بخش و نيز فاكتور هاي بهره برداري موثر تر موجب تمركز عمده فعاليت ها بر روي نواحي آتشفشان ساوالان و نيز ميدان ژئوترمال خوي – ماكو گشته است .


1 »  محور خوي – ماكو :
   بررسي هاي اخير در اين ميدان با وسعتي در حدود 100 كيلومتر مربع مبين دماي ميانگين 120-90 حداكثر 145 درجه سانتي گراد براي مخزن مي باشد. در سال 1997 تيمي متشكل از كارشناسان ايراني و فيليپيني مبادرت به برداشت هاي تفصيلي زمين شناسي، هيدروژئوشيميايي و ژئوفيزيك در ناحيه دره قطور نمودند و وجود پتانسيل ژئوترمال در اين ناحيه را اثبات کردند. (Delfin , et al ., 1998)
  
2 » محور آتشفشان سبلان:
اوائل سال 1998 همگام با تشكيل تيمي متشكل از كارشناسان نيوزيلندي و ايراني بنابر آن شد تا مطالعاتي تفصيلي بر روي آتشفشان سبلان و پيرلمون آن مشتمل بر منطقه سرعين صورت پذيرد.
در حين اجراي اين پروژه مطالعات تفصيلي زمين شناسي نمونه برداري ژئوشيميايي و رزيستيويتي در 212 ايستگاه و در وسعتي بالغ بر 860 كيلومتر مربع صورت پذيرفت كه منجر به ارائه مدل هيرولوژئولوژيكي جديدي در اين محدوده گرديد.
 (Bromely , et al ,2000)و (ُSahabi , et al , 1999 . Bogie , et al 2000).
اگرچه مدل ارائه شده مذكور منجر به معرفي پنج آنومالي در نواحي پيرامون آتفشان سبلان گشته است و ليكن مطالعات جديدتر توسط تيم كارشناسان ايراني نتايج قبلي را نفي كرده است (غضبان 1382).ظاهرا مشاركت شركت نيوزيلندي در قالب مشاركت فني براي حفاري و چاه پيمايي كماكان در محدوده مورد نظر ادامه دارد.
عمده فعاليت هاي مركز انرژي هاي نو وزارت نيرو در ساليان اخير درآذربايجان عبارتند از:
1- تهيه نقشه زمين شناسي وآنوماليهاي ناحيه خوي
2- برداشت هاي ژئوفيزيكي در ناحيه ساوالان به روش گراويمتري و آئرو ماگنتيك
3- حفاري 7 حلقه گمانه عميق در نواحي آتشفشان ساوالان و پيرامون

علي رغم پتانسيل هاي بسيار مناسب به منظور كاربرد انرژي ژئوترمال ، بواسطه سه دليل نبود سياست گذاريهاي كلان در زمينه به كارگيري انرژي هاي تجديد پذير، فقدان تكنولوژي مناسب در خصوص حفاري عميق ، مهندسي مخازن ، ساخت و نيز بهره برداري از نيروگاههاي ژئوترمال و بالاخره وجود رقيب سرسخت منابع ارزان سوختهاي فسيلي ، بهره برداري از پتانسيل هاي مزبور كماكان جدي گرفته نشده است. بهره برداري از انرژي هاي تجديد پذير به منظور تغيير در سبد انرژي اجتناب ناپذير باشد و لذا به كارگيري انرژي ژئو ترمال درآذربايجان ميتواند به عنوان گزينه اي به منظور تغيير كاربري سوخت هاي فسيلي مطرح گردد.با توجه به تجديد پذير بودن انرژي ژئوترمال، عدم آلودگي محيط زيست در نتيجه استفاده از اين انرژي ، وجود منابع عظيم و فراوان اين انرژي در اكثر نقاط آذربايجان و هزينه هاي پايين توليد برق از ژئوترمال در مقايسه باسوختهاي فسيلي باعث خواهد شد كه درآيندهاي نزديك ژئوترمال به عنوان مهمترين منبع تامين كننده انرژي و برق در آذربايجان مطرح شود.

 

نقشه زمين شناسي شمال غرب ايران

 
 
مدل هيدروژئولوژيكي ناحيه سبلان


 چشم انداز آينده انرژي ژئوترمال در ايران :
  
با عنايت به لزوم افزايش ظرفيت نصب شده نيروگاهي 29.000 مگاواتي فعلي به 90.000 مگاوات در سال 2020 به نظر ميرسد بهره برداري از انرژي هاي تجديد پذير به منظور تغيير در سبد انرژي اجتناب ناپذير باشد و لذا به كارگيري انرژي ژئو ترمال حداقل در نواحي شمال غربي كشور ميتواند به عنوان گزينه اي به منظور تغيير كاربري سوخت هاي فسيلي مطرح گردد و اين نكته آنجا حائز اهميت مضاعف ميگردد كه توجه داشته باشيم علي رغم تمام فعاليت هاي عمراني صورت پذيرفته در سنوات پس از انقلاب ، ظرفيت نصب شده نيرو گاهي كشور صرفا 22.000 مگاوات افزايش ياقته است .

انرژي ژئوترمال و نقش سازمان زمين شناسي كشور:
اگرچه سازمان زمين شناسي ماهيتا و نيز بر اساس تفويض اختيارات صورت پذيرفته توسط سازمان برنامه نميتواند متولي اصلي مطالعات انرژي ژئوترمال محسوب گردد و ليكن از آنجا كه تمامي ارگان هاي ذيربط به منظور استارت اوليه نيازمند در دست داشتن نقشه هاي پايه و نيز اطلاعات خام زمين شناسي ميباشند و لذا سازمان به نوعي متولي تهيه داده هاي پايه براي دواير ذيربط بوده و درهمين راستا نيز نقشه هاي متعددي تهيه و به چاپ رسيده كه فهرست آن در بخش اطلاع رساني سازمان موجود است .
پايگاه داده هاي علوم زمين كشور با همكاري سازمان ها و موسسات ذيربط جمع اوري ،سازماندهي و ارائه اطلاعات مربوط به ژئوترمال را جهت كاربران و علاقمندان اين رشته از علوم زمين را اغاز نموده است.
.